TALLER D’ARRENCADA Al PROJECTE PER A LA CONFORMACIÓ OO EN GESTIÓ INTEGRAL DE RSU A MÈXIC

TALLER D’ARRENCADA Al PROJECTE PER A LA CONFORMACIÓ OO EN GESTIÓ INTEGRAL DE RSU A MÈXIC

Dimarts passat la Secretària de Medi ambient i Recursos Naturals (SEMARNAT) en cooperació amb el Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), van donar començament mitjançant un taller d’arrencada al projecte per a la conformació d’Organismes Operadors en Gestió Integral de Residus Sòlids Urbans, a través diverses exposicions es van abordar continguts prioritaris com són els aspectes legals, la viabilitat i autosuficiència financera, els potencials operatius i en matèria d’educació, l’important paper de la conscienciació de tots els estrats socials.

La inauguració de mans del Llic. Carlos Sánchez Gasca, Director General de Foment Ambiental, Urbà i Turístic (SEMARNAT) va apuntar fidelment l’actual context dels residus sòlids a Mèxic i els reptes institucionals, destacant la important i necessària transició cap a nous models en matèria de residus sòlids urbans considerant com a prioritària la Gestió Integral de Residus Sòlids Urbans i l’assegurament de la qualitat, sostenibilitat financera i capacitat d’adaptació ràpida i eficaç en temps de canvis necessaris per al desenvolupament del país.

A la inauguració es va sumar la important participació del BID, de la mà de M. en C. Maria Eugenia de la Peña, Especialista en Aigua i Sanejament (BID) qui va exposar aquesta iniciativa i cooperació tècnica, nascuda de la cooperació de la SEMARNAT amb el BID, compartint una missió comuna a través del desenvolupament de projectes d’alt valor agregat orientats a reduir la pobresa i la desigualtat social, abordar les necessitats dels països petits i vulnerables, promoure el desenvolupament a través del sector privat, abordar el canvi climàtic, energia renovable i sostenibilitat ambiental, fomentar la cooperació i integració regional.

Aquesta cooperació tècnica està composta per cinc (5) etapes, començant pel taller d’arrencada i anàlisi de resultats un qüestionari tècnic aportat per un molt representatiu nombre de municipis, posterior selecció de municipis per a la integració de Planes de Negoci per a cada Organisme Operador seguint amb l’organització d’un Taller d’Intercanvi d’Experiències Nacionals i Internacionals i finalment recolzar als municipis en l’acompanyament en el procés d’integració dels Organismes Operadors proposats.

Una vegada finalitzada l’etapa de conformació i implementació, es disposarà d’una eina basada en tecnologia web col·laborativa on els Organismes Operadors podran ingresses els seus resultats i així obtenir indicadors d’autoavaluació.

Per al desenvolupament d’aquest projecte, el BID ha contractat els serveis d’enginyeria i consultoria a IDP, holding internacional especialitzat en matèria de medi ambient i sostenibilitat global qui a través de les seves delegacions d’Espanya i Brasil aporten la seva experiència en matèria de Gestió Integral de Residus Sòlids Urbans.

D’acord amb el programa de l’esdeveniment, es van realitzar les exposicions entorn de la Gestió Integral de Residus Sòlids Urbans, marc legal en la conformació d’organismes operadors encarregats de la gestió integral dels residus urbans, comprenent els següents temes: la Naturalesa de l’Estat Federal Mexicà, el Dret Humà a un Medi ambient sa, les competències municipals en la Llei General per a la Prevenció i Gestió Integral dels Residus, la sustentabilitat ambiental com a principi rector de l’Estat Mexicà, naturalesa i característiques del servei públic, el servei públic de netega, recol·lecció, trasllat i disposició final o confinament de residus sòlids urbans, bases constitucionals i legals dels organismes operadors descentralitzats municipals, aprofundint en les característiques fortaleses i àrees d’oportunitat així com altres models d’organismes operadors sustentats en la legislació mexicana.

Així mateix, en la part del programa relativa a la taula d’anàlisi i diàleg d’interacció dels participants en cada Estat, es van resoldre i interacció dels participants de cada Estat, es van resoldre alguns dubtes i inquietuds i es van comentar aspectes relacionats amb la problemàtica concreta dels Ajuntaments que van assistir, bàsicament relacionats amb concessions municipals per operar farciments sanitaris, associació de municipis per conformar organismes operadors i les implicacions polítiques per aconseguir la creació, estabilitat i sostenibilitat dels referits organismes.

Finalment, va donar lloc la clausura de l’esdeveniment de la mà de l’Eng. Ricardo Ortiz Conde (SEMARNAT) i Maria Eugenia de la Peña (BID) i Vicente Jiménez (IDP) que van destacar la important participació dels municipis així com la vital importància de la seva iniciativa i compromís amb el projecte.

IDP- semarnat-bim_blog

Rep les nostres newsletter