ELS NOSTRES SERVEIS

SERVEI INTEGRAL EN BIM ACOMPANYANT-TE EN TOT EL PROJECTE

Vols tenir un únic interlocutor i que el teu projecte sigui liderat per experts?

IDP realitza a través de la metodologia BIM tots els serveis compresos dins el cicle de vida d'un projecte, des de la consultoria, passant pel disseny conceptual, la projecció bàsica i l'enginyeria de detall, seguint per la supervisió d'obra, fins a la corresponent gestió i operació de l'actiu.

CONSULTORIA

Oferim solucions integrals de consultoria basades en una dilatada experiència i coneixement en totes les àrees de negoci de la companyia.

 • Implantació metodologia BIM.
 • Formació metodologia BIM.
 • BIM quality check.
 • Elaboració BEP (Building Execution Pla).
 • Due diligence.
 • Auditories tècniques.
 • Estudis de viabilitat.
 • Estudis d'impacte ambiental.
 • Plans directors.
 • Avantprojectes.
 • Gestió de riscos.
 • Enginyeria de valor.
 • Anàlisi Modal de Fallades i Efectes (AMFE).
 • Certificacions energètiques.

PROJECCIÓ

Projectem solucions avançades amb un alt nivell de definició, tecnològicament innovadores i respectuoses amb el medi ambient.

 • Aixecament de núvol de punts.
 • Modelatge BIM.
 • Projectes bàsics.
 • Projectes executius.
 • Projectes constructius.
 • Enginyeria de detall.
 • Enginyeria de procés.
 • Auditories de projecte.
 • Estudi informatiu.
 • Disseny de solucions APLICATIUS BIM.

SUPERVISIÓ D'OBRA

Supervisem amb garanties qualsevol tipologia d'obra en els àmbits de l'enginyeria civil, l'edificació i el medi ambient.

 • Direccions d'obra.
 • Direccions d'execució d'obra.
 • Control i vigilància d'obra.
 • Control de qualitat.
 • Direcció ambiental.
 • Assistències tècniques.
 • Projectes "as built".
 • Legalització d'instal·lacions.

GESTIÓ I OPERACIÓ

Proporcionem un control precís de cadascuna de les fases d'un projecte, garantint en tot moment els objectius de termini, qualitat i cost.

 • BIM Management.
 • Project management.
 • Construction management.
 • Risk management.
 • Commissioning.
 • Enginyeria legal.
 • Assistències tècniques.
 • Millores de procés.
 • Inspecció i control.
 • Gestió energètica.
 • Supervisió d'explotacions.
 • Facility management.
 • Manteniment preventiu i correctiu de sistemes.
 • Simulació, testing i validació de sistemes.