REUNIÓ ANUAL DE SEGUIMENT DEL PROJECTE DE R+D “METGROW +” DE LA UE

REUNIÓ ANUAL DE SEGUIMENT DEL PROJECTE DE R+D “METGROW +” DE LA UE

Els passats 21 a 23 de febrer IDP va organitzar a Barcelona la tercera reunió de treball del projecte METGROW + que ha comptat amb l’assistència de prop de 40 tècnics investigadors de diferents especialitats.

El projecte europeu Metgrow+ està emmarcat en el programa de recerca i desenvolupament Horizon 2020 per als nous sistemes metal·lúrgics (SC5-11E) que té per objecte desenvolupar noves tecnologies metal·lúrgiques innovadores que permetin dissenys flexibles, rendibles i sostenibles en la valorització de metalls de baixa llei tant en fonts primàries com en recursos secundaris.

Compta amb un pressupost total de 7.9 M d’euros i està coordinat per l’empresa finlandesa tutkimuskeskus Teknologian VTT a més de la participació d’empreses, centres de recerca i universitats de prestigi internacional de Bèlgica, Espanya, Polònia, Finlàndia, Suècia, Grècia, Xipre, Itàlia, Polònia i França. IDP participa liderant el paquet de treball per a la valorització de la matriu mineral de residus.

Durant el primer any de seguiment del projecte el Consorci ha testat les tècniques de pretractament i extracció de metalls de baix grau de mostres provinents de terres i abocadors. IDP, juntament amb empreses del sector, ha d’establir durant els següents anys de projecte, les possibilitats de valorització dels materials residuals resultants com a aglutinant per a diferents processos productius. Dins dels treballs a desenvolupar es troba la redacció dels plans de negoci i benchmarking per a les diferents tècniques estudiades.

IDP consolida la seva línia de R+D+i a desenvolupar en els últims anys projectes d’investigació finançats per la Unió Europea, anteriorment el projecte IPAN- Innovate Popular Low Density Structural Panel, el projecte DOF. District of the Future, i el projecte Hermes, també finançat pel programa Horizon 2020.

idp-metgrow+

Rep les nostres newsletter