REPTES EN LA POSADA EN MARXA DE L’OBRA DIGITAL

REPTES EN LA POSADA EN MARXA DE L’OBRA DIGITAL

DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT

Ens trobem en plena era digital i en el sector de la construcció la implantació de la digitalització està suposant un gran repte.

En la fase de disseny està cada vegada més estès l’ús de la metodologia BIM, amb eines de planificació i pressupost integrades, i amb entorns comuns de dades. No obstant això, quan arribem a la fase d’obra ens trobem amb nous dubtes dels que no sempre tenim resposta:

 • Com s’obté un Model “As Built” BIM al finalitzar l’obra? Quina informació hi ha d’haver al Model per a la seva utilització en explotació? On van les fitxes tècniques?
 • Qui té la propietat del Model en obra? Quin agent/agents l’ha d’actualitzar?
 • Com s’integren els plànols de replanteig?
 • Com es gestionen les ordres de canvi? Qui les proposa? Qui les valida? Existeix traçabilitat? Com s’aïllen els elements implicats?
 • Quina relació hi ha entre el Model i les certificacions d’obra?
 • Com pot ajudar el Model a la planificació d’obra?
 • On es recullen totes les respostes a aquestes preguntes?
 • Quins agents garanteixen el compliment dels nous protocols?
 • Quina tecnologia necesito en l’obra? Quina plataforma implemento? Quina sensorització instal·lo a l’obra?

Aquests són només alguns dubtes. Un cop inicies l’obra sorgeixen noves preguntes i obstacles que es poden minimitzar amb una correcta metodologia de treball i la plataforma digital adequada.

Fruit de la nostra experiència BIM en obra i la plataforma “DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT” tenim les respostes.

Disposem d’una metodologia de treball en obra contrastada, que ha sofert diverses iteracions de millora des de cada un dels agents implicats: Propietat, Project Manager, Direcció Facultativa, Constructora, Industrial, i es compon de les següents fases:

 • Aprovació del BEP de l’obra i formació a tots els agents mitjançant el corresponent manual
 • Implementar un entorn de dades comuna (CDE), en cloud, col·laboratiu per a tots els agents de l’obra
 • Transformar les comunicacions, des de les tradicionals actes d’obra enviades per mail, a una gestió d’accions i incidències integrades amb el model BIM (BCF)
 • Designar la figura del responsable d’integració i actualització en obra dels diferents models BIM parcials, ubicat a l’obra, per a consulta en temps real
 • Realitzar el seguiment de l’obra mitjançant el model BIM integrat amb la planificació i pressupost
 • Integració d’eines per donar traçabilitat a totes les accions escomeses, des del contracte i durant tota l’obra
 • Sensoritzem l’obra, inicialment amb càmeres i control d’accessos
 • I, a partir de l’asbuilt BIM, construïm el bessó digital de l’actiu per al seu ús en operació i manteniment

Finalment, suportem l’anterior metodologia, a més de en les eines de mercat esmentades, en una Plataforma de DIGITAL CONSTRUCTION MANAGEMENT, que integra totes les dades clau, i es configura com a Centre Digital de Control de l’Obra:

Estàs a punt per portar la teva obra a el següent nivell? Deixa’ns ajudar-te, emprant la teva següent obra com a prova de concepte.

M’interessa, vull rebre més informació

Rep les nostres newsletter