REALITAT VIRTUAL SUPORTADA EN MODELS BIM PER AL DISSENY FERROVIARI

REALITAT VIRTUAL SUPORTADA EN MODELS BIM PER AL DISSENY FERROVIARI

El grup d’enginyeria IDP en la seva línia constant d’innovació està desenvolupant aplicacions de simulació en dissenys ferroviaris com a part dels seus serveis de consultoria i optimització de traçats ferroviaris. D’aquesta manera IDP pot oferir als seus clients simulacions i en alguns casos experiències immersives sobre diversos temes ferroviaris susceptibles a auditories analítiques, físiques i visuals.

La simulació és una addenda sobre la metodologia de disseny BIM basada en l’experiència i expertise d’IDP en projectes ferroviaris actuals abastant entre altres temes els següents aspectes del disseny ferroviari:

 • Coordinació en temps real de disseny de traçat ferroviari (Planta, alçat, seccions tipus)
 • Parametrització, càlcul i disseny d’aparells de vies.
 • Disseny i modelització d’estructures (viaductes, murs, túnels, obres de fàbrica)
 • Estudis de tracció ferroviària
 • Càlcul i disseny de catenàries
 • Simulació d’operativa ferroviària
 • Simulació de dinàmica ferroviària
 • Simulació i interacció de gàlibs cinemàtics i estàtics
 • Simulació de processos de càrrega adaptat a vagons ferroviaris
 • Simulacions ambientals

Aquesta base de disseny optimitzat és la plataforma per a simulacions i nous serveis d’auditoria dins el els següents àmbits:

 • Supervisió del disseny. Permet una supervisió virtual per a cada fase de disseny en tots els aspectes de seguretat d’execució així com d’operació i manteniment. La supervisió permet verificar la viabilitat del projecte i no només d’una situació final.
 • Experiència “driving”. Mitjançant la integració de tecnologia utilitzada en videojocs el client pot operar moviments de trens amb condicions físiques reals i utilitzar el model com a eina per a l’auditoria del disseny tenint en compte velocitats, visibilitat i confort.

innovación-idp

Rep les nostres newsletter