REALITAT VIRTUAL SUPORTADA EN MODELS BIM PER AL DISSENY DE CARRETERES I AUTOPISTES

REALITAT VIRTUAL SUPORTADA EN MODELS BIM PER AL DISSENY DE CARRETERES I AUTOPISTES

El grup d’enginyeria IDP en la seva línia constant d’innovació llança al mercat una aplicació hiperrealista que permet la conducció virtual sobre les carreteres i autopistes que dissenya.

Aquest tipus de simulació, que es realitza en paral·lel al projecte d’enginyeria mitjançant la introducció de física, comunicació i interacció a través de models BIM, permet testejar en temps real les solucions i modificar-les ad hoc per garantir que el seu disseny és l’òptim des de tots els punts de vista.

Amb aquesta nova aplicació IDP incrementa el valor afegit de l’enginyeria sobre el projecte des de la perspectiva del customer experience, adaptant-se a la realitat del segle XXI i portant al disseny de les carreteres i autopistes convencionals els simuladors que ja es fan servir en la Fórmula 1.

D’aquesta manera els clients d’IDP condueixen els seus vehicles amb l’ús d’unes ulleres de realitat virtual, dirigint un volant i utilitzant els pedals, immersos en les carreteres i autopistes que projecta tenint en consideració:

  • l’estat dels ferms (sec, pluja, gel, …),
  • la rugositat dels paviments,
  • l’adherència dels pneumàtics,
  • el tipus de vehicle (turisme, camió, tràiler, …),
  • la visibilitat en tots els punts,
  • el peralt de les corbes,
  • la senyalització iles proteccions,
  • etc.

A més de tenir informació on line de telemetria amb les principals dades del vehicle (velocitat, consums, etc.), així com el comportament d’aquests davant un accident.

La nova aplicació s’està aplicant amb èxit al contracte que recentment el grup IDP ha guanyat al Brasil per projectar nou carreteres a l’estat de Santa Catarina.

Conducción virtual BIM

 

Rep les nostres newsletter