QUÈ SÓN ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE?

QUÈ SÓN ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE?

En 2015, l’ONU va aprovar l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, una oportunitat perquè els països i les seves societats emprenguin un nou camí amb el qual millorar la vida de tots, sense deixar a ningú enrere.

L’Agenda compta amb 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins al fre del canvi climàtic, l’educació universal, la igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les nostres ciutats, i cada objectiu té metes específiques que han d’aconseguir-se en els pròxims anys.

Els ODS són 17 principis Universals per a la creació d’un entorn sostenible que promouen canviar les practiques dutes a terme fins avui i fomenten la responsabilitat envers el nostre planeta i els qui l’habitem. Per a implementar amb èxit aquests Objectius és necessària la participació tots els sectors de la societat: els governs, la societat civil i les empreses, que tenen un paper clau per a exercir en aquest propòsit.

Amb aquest propòsit, des de 2017, formem part de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial, la major iniciativa de responsabilitat social corporativa en el món que promou desenvolupar, implantar i divulgar polítiques i pràctiques de sostenibilitat empresarial, alineades als 17 ODS.

POLÍTICA ESG – ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Per a definir els compromisos de IDP per a contribuir de manera positiva mitjançant la nostra activitat a les metes de Desenvolupament Sostenible, hem definit una estratègia basada en criteris ESG, que fan referència a factors ambientals, socials i de govern corporatiu:

 • L’E de Environmental engloba l’efecte que l’activitat de les empreses té en el medi ambient, de manera directa o indirecta.
 • La S de Social inclou l’impacte que una determinada empresa té en el seu entorn social, en la comunitat i les persones.
 • La G de Governance fa referència al govern corporatiu de l’empresa, per exemple, les polítiques de transparència en la seva informació pública o els seus codis de conducta.

L’estratègia ESG de IDP està alineada amb els criteris del nostre accionista NAZCA i ha estat implementada amb el suport de la consultora especialitzada ATTALEA. Algunes de les mesures adoptades són:

E. ENVIROMENTAL

 • Disposem d’una Política Mediambiental sustentada en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU
 • La nostra metodologia de treball BIM contribueix als ODS en generar una major eficiència en la gestió de projectes i l’ús de materials, contribuint al ODS nº11
 • Estem certificats per les normes ISO 14001 de Gestió Ambiental i ISO 50001 de Gestió Energètica
 • Som assessors acreditats per BREEAM® per a la construcció sostenible i membres de la USGBC US Green Building Council
 • Hem implementat mesures d’eficiència energètica en totes les nostres oficines i tot el nostre consum energètic prové de fonts d’energia renovable
 • Valorem el 100% dels residus que generem en el desenvolupament de la nostra activitat (paper, tòner i RAEE)

S – SOCIAL

 • Som signataris del Charter de la Diversitat, format per empreses i organitzacions d’Espanya compromeses amb la diversitat i la inclusió en l’àmbit laboral
 • Disposem d’un Pla d’Igualtat i Inserció Laboral i d’un Protocol d’Actuació contra l’Assetjament i/o la Violència
 • Tot el personal té flexibilitat en horari laboral adaptant l’entrada i sortida a les seves circumstàncies personals, i també té flexibilitat en l’elecció de les vacances.

G – GOVERNANCE

 • Disposem d’una important pòlissa de Responsabilitat Civil Professional de 5 milions d’euros amb AXA Seguros
 • Estem certificats per les normes ISO 9001 de Qualitat i ISO 45001 de Seguretat i Salut en el Treball
 • Disposem d’una política estratègica de protecció contra els ciberatacs

IDP treballa amb la voluntat d’impactar de manera positiva en el benestar de les persones i del medi ambient. Aquesta decisió comporta una gran responsabilitat i suposa una oportunitat per a innovar, realitzar noves accions per a constituir les bases de la nostra Responsabilitat Social Corporativa i aplicar aquestes estratègies en els nostres processos quotidians, comptant amb la col·laboració i implicació d’empleats, proveïdors, clients i resta de grups d’interès.

Rep les nostres newsletter