Projecte de biofactoria a la PTES La Farfana (Xile)

Medi ambient / Cicle integral de l'aigua

Projecte d’implantació d’assecat tèrmic de llods urban mitjançant el sistema STC d’assecat a baixa temperatura i Gasificació de llots a la PTES La Farfana (Xile)

Serveis contractats:

 • Projecte bàsic
 • Projecte constructiu

Característiques:

El present projecte d’obres preveu l’assecat de llots a baixa temperatura fins a aconseguir la qualitat de recurs òptim per a la seva posterior valorització, considerant dins de les millors alternatives tècniques i viables, la valorització energètica mitjançant tecnologies avançades de gasificació i obtenció de gas de síntesi (també conegut com syngas) el qual serà valoritzat energèticament a través de motors de cogeneració sobre els quals es realitzarà el màxim aprofitament tèrmic per obtenir el major índex de calor útil de la infraestructura de les biofactories. El Projecte s’emmarca en el Desenvolupament del Pla d’Adequació a biofactories de les plantes de tractament d’aigües servides del Gran Santiago i gestió de recursos generats, el qual persegueix els objectius de:

 • L’autonomia energètica global
 • La reducció al mínim de la quantitat de residus
 • La reducció al mínim dels impactes ambientals

En l’abast d’aquest projecte s’inclouen a més dels càlculs dels processos, unitats de les obres de tractament i càlculs hidràulics realitzats considerant diferents moments de funcionament.

Les característiques principals de les infraestructures projectades són:

 • Transport de fang deshidratat a assecat tèrmic de llots – Fins a 15 t/h/línia (1 línia per sitja – 4 sitges)
 • Assecat tèrmic de llots (capacitat hora) – 24,1 t/h/ línia (2 línies)
 • Transport de fang sec a pulmó previ a gasificació de llot – 8,2 t/h (2 línies)
 • Gasificació de llot sec – 6,67 t/h (total en 3 pirolizadores)
 • Cogeneració mitjançant syngas en motors al 100% de càrrega i al 89,5% de càrrega – 5,192 MWeh; 4,44 MWeh
 • Combustió de syngas – 13,56 MWth
 • Perifèrics per al sistema d’assecat de llots i el sistema de gasifiacación – Tots els sistemes necessaris per al seu bon funcionament mecànic, elèctric, hidràulic, pneumàtic, instrumentació i control, comunicacions, seguretat i protecció contra foc, explosions i mitigació d’impactes ambientals
 • Sistema tractament olors en l’assecat tèrmic de llots
 • Aportació d’energia tèrmica de baix gradient a digestors
 • Sinergies de procés amb el sist ema de tractament Anammox

Imatges:

Si estàs interessat en els nostres serveis no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres al telèfon + 34 93 725 62 53 o al email idp@idp.es

ACTUACIONS SIMILARS

ALTRES ÀREES D'ACTUACIÓ

  array(4) { [0]=> string(60) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/04/A49284.png" [1]=> int(800) [2]=> int(576) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/transporte-IDP-19003.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Infraestructures del transport
 • array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/transporte-IDP-19003.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(79) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/edificacio-IDP-1900X550-1.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Desenvolupament urbà
 • array(4) { [0]=> string(79) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/edificacio-IDP-1900X550-1.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/04/Areas-EDIFICACION-ok.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Edificació
 • array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/04/Areas-EDIFICACION-ok.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(76) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/logistica-IDP-1900x550.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Indústria i logística
 • array(4) { [0]=> string(76) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/logistica-IDP-1900x550.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(80) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/instalaciones-IDP-1900X550.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Instal·lacions i energia