Centre de Tractament de Residus d’Osona i Ripollès (Orís)

Medi ambient / Gestió i tractament de residus

Centre de Tractament de Residus d’Osona i Ripollès amb una capacitat de tractament de 55.000 t/any de fracció resta i de 5.000 t/any de voluminosos.

Serveis contractats:

 • Projecte constructiu
 • Direcció d'obra

Característiques:

El Centre de Tractament de Residus d’Osona i Ripollès ocuparà una superfície total de 27.295 m2, dels quals 9.155 m2seran de superfície construïda. El centre tindrà dues àrees clarament diferenciades, en primer lloc una  planta de tractament de la fracció RESTA (aquells residus barrejats que encara contenen materials recuperables) amb una capacitat de 55.000 ton/any, i una planta de tractament de residus VOLUMINOSOS (mobles, matalassos, …) amb una capacitat de 5.000 ton/any. La fracció RESTA que arribi a la planta es sotmetrà a un procés de tractament en les següents àrees operatives: 1) àrea de control i pesatge, 2) àrea de maniobres, descàrrega, recepció i magatzem de residus, 3) àrea de classificació, 4) àrea d’embalatge i magatzem de productes recuperats i 5) àrea de gestió del rebuig. El sistema de tractament que s’emprarà per a la bioestabilització de la MOR estarà basat en un sistema de descomposició i maduració de la matèria orgànica amb ventilació forçada i pont voltejaror totalment automàtic.

Els residus que es tractaran a la planta de VOLUMINOSOS tindran dues procedències diferents, d’una banda vindran de la recollida selectiva, i d’una altre, els seleccionats com a tal en la línia de pretractament de la fracció RESTA. I es sotmetran genèricament a una primera operació de recepció i selecció, per a posteriorment un procés de trituració i classificació segons qualitat.

Finalment el complex disposarà d’un edifici d’explotació de tres plantes que albergarà la gerència, el departament d’administració i els tallers per a les operacions de manteniment.

Superfície del sector:

Superfície edificaciones:

Àrea de descàrrega:

Àrea de tractament:

Àrea de selecció:

Àrea de bioestabilització:

Magatzem de biostabilitzat:

Àrea de voluminosos:

Àrea de tractament d’aires:

Àrea de magatzems:

Zona d’expedició de voluminosos:

Edifici d’explotació i taller:

Caseta de control

Superfície espais exteriors urbanitzats

27.295,00 m2
9.155,81 m2

328,92 m2

445,76  m2

950,69 m2

3.473,81 m2

350,65 m2

988,12 m2

986,45 m2

726,50 m2

275,04 m2

605,87 m2

24,00 m2

18.139,19 m2

Imatges:

Si estàs interessat en els nostres serveis no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres al telèfon + 34 93 725 62 53 o al email idp@idp.es

ACTUACIONS SIMILARS

ALTRES ÀREES D'ACTUACIÓ

  array(4) { [0]=> string(60) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/04/A49284.png" [1]=> int(800) [2]=> int(576) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/transporte-IDP-19003.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Infraestructures del transport
 • array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/transporte-IDP-19003.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(79) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/edificacio-IDP-1900X550-1.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Desenvolupament urbà
 • array(4) { [0]=> string(79) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/edificacio-IDP-1900X550-1.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/04/Areas-EDIFICACION-ok.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Edificació
 • array(4) { [0]=> string(74) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/04/Areas-EDIFICACION-ok.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(76) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/logistica-IDP-1900x550.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Indústria i logística
 • array(4) { [0]=> string(76) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/logistica-IDP-1900x550.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) } array(4) { [0]=> string(80) "https://www.ca.idp.es/wp-content/uploads//2018/03/instalaciones-IDP-1900X550.jpg" [1]=> int(1900) [2]=> int(550) [3]=> bool(false) }
 • Instal·lacions i energia