POLÍTICA DE GESTIÓ

A IDP som coneixedors que el futur ha de basar-se en la satisfacció de les parts interessades, en la protecció de l’entorn, en la millora de l’eficiència energètica i en la seguretat i salut de les persones que formen part d’ella, adquirim els compromisos de:

  • Identificar i complir amb les expectatives de les nostres parts interessades, així com els requisits legals aplicables a les nostres activitats en tots els àmbits i amb qualsevol altre compromís que adquirim voluntàriament.
  • Esforçar-nos en la millora contínua de les nostres activitats amb l’objectiu d’incrementar la satisfacció de les nostres parts interessades, minimitzar els riscos dels nostres treballadors, prevenir la contaminació del nostre entorn i millorar l’eficiència energètica utilitzant les Millors Tècniques Disponibles.
  • Compromís per a la consulta i participació dels treballadors.
  • Compromís per a eliminar els perills i reduir els riscos per a la SST.
  • Garantir la disponibilitat d’informació i dels recursos necessaris per a aconseguir els objectius.
  • Donar suport a la millora de l’acompliment energètic en les activitats de disseny, compres de productes i subcontractació de serveis.

Per a això fomentem una cultura de gestió fonamentada en la qualitat de les nostres activitats, la seguretat i salut dels nostres treballadors, la protecció ambiental i l’eficiència energètica.

Aquesta política serveix com a marc de referència per a la gestió i millora de les nostres activitats. Instem a tots els nostres col·laboradors a donar suport a aquesta política i fer el seu treball concorde als compromisos recollits en ella.

Jaime Polo Villafaina

Director-Gerent

 

Febrer 2020