BESSÓ DIGITAL: UNA EINA PER A LA NOVA NORMALITAT

BESSÓ DIGITAL: UNA EINA PER A LA NOVA NORMALITAT

La nova situació, amb la necessitat d’adaptar les nostres operacions i tota la nostra organització a una convivència amb COVID-19 ens fixa uns reptes importants. Les condicions d’entorn poden canviar ràpida i considerablement en cas d’algun rebrot o alguna afectació a personal de la nostra organització. Addicionalment, mentre no hi hagi una vacuna contra COVID-19 tindrem una nova “normalitat” en què haurem de gestionar una sèrie de mesures addicionals que augmenten la complexitat de disseny, gestió i control de les nostres operacions.

L’entorn operatiu físic (OT) on mantinguem actius, ja siguin maquinària, instal·lacions industrials o equipaments d’edificis requereix d’un accés físic a aquests actius. A contra dels entorns d’oficina (IT), on la possibilitat d’accés remot i teletreball és relativament viable, l’accés a infraestructures i instal·lacions segueix encara requerint un alt nivell físic presencial. Aquest aspecte el fa especialment vulnerable a situacions com l’actual, on la disponibilitat i la mobilitat de persones es pot veure seriosament afectat d’un moment a l’altre. I on qualsevol acció que minimitzi el risc i possibilitat de contagi pot ser una gran diferència.

Aquesta crisi ens ha ensenyat a que hem de preparar-nos millor per gestionar situacions complexes i canviants, per a això hem de ser capaços d’adaptar la nostra organització i les nostres operacions a un entorn molt canviant, pel que hem de fer-les més resilients.

La gestió digital d’actius utilitzant Bessons Digitals aporta certs avantatges en qualsevol escenari, però que en situacions crítiques com l’actual poden marcar una gran diferència. Un bessó digital permet fer una gestió molt més propera d’infraestructures reals que només utilitzant els sistemes tradicionals com SCADAS, BMS i GMAO.

En l’operació i manteniment, permet, entre altres coses visualitzar les infraestructures en un model 3D amb les dades d’operació i manteniment reals. Això ajuda considerablement en minimitzar el nombre d’intervencions físiques i racionalitzar les que es realitzin, optimitzant l’accés i l’actuació de cadascuna d’elles, i permetent l’agregació d’activitats en una única visita/ intervenció. Addicionalment, si les intervencions s’han de fer per personal que habitualment no treballa en aquestes instal·lacions, l’ajuda d’un bessó digital pot ser molt important per a optimitzar aquesta intervenció minimitzant l’exposició del personal.

En la gestió d’actius, espais i monitoratge, el bessó digital ens pot ajudar en una àgil gestió dels espais per a canvis ràpids pel que fa a la dedicació d’espais. Podem veure la disponibilitat d’espai addicional per a emmagatzematge, facilitat d’accés i disponibilitat d’equipaments per poder reacondicionar espais d’una forma àgil. Aquest punt cobra encara més rellevància si disposem de múltiples actius per gestionar en una situació on cal racionalitzar les visites i inspeccions per les persones. Un bessó ens ajuda a gestionar aspectes tan complicats com adaptació d’aforaments, control de distanciament social, control d’accessos (temperatura, màscares, etc.), fluxos de persones, etc. Un conjunt d’aspectes que fins ara no havíem hagut de gestionar de forma dinàmica, i per això no disposem d’eines que ens facilitin aquesta gestió.

Disposar d’un bessó digital de les nostres instal·lacions/edificis/infraestructures aporta sempre un gran valor, però en situacions d’incertesa i grans canvis, aquesta pot ser l’eina que marqui la diferència en la gestió d’aquests escenaris permetent així tenir unes operacions molt més resilients en una situació com l’actual.

Rep les nostres newsletter