IDP FINALITZA AMB ÈXIT LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS D’OSONA I RIPOLLÈS

IDP FINALITZA AMB ÈXIT LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS D’OSONA I RIPOLLÈS

<L’honorable Senyor Santi Vila, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, va presidir el passat 18 de març de 2015 la inauguració del Centre de Tractament de Residus d’Osona i Ripollès on IDP ha portat a terme de manera completa i amb èxit la Direcció de l’Execució de les Obres i l’Assistència Tècnica per al Consorci per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans d’Osona, promotor de l’obra.

Els serveis d’IDP han consistit en la supervisió de l’execució segons projecte, la coordinació de seguretat i salut, assegurament de la qualitat, planificació temporal, control i seguiment econòmic de l’obra.

Amb aquest acte es dóna per finalitzada la fase de construcció de la instal·lació, dissenyada per al tractament de 43.000 tones a l’any de fracció resta i de 10.000 tones a l’any de la fracció orgànica provinent de la recollida selectiva de residus municipals d’Osona i Ripollès. Les obres han suposat una inversió de 20.348.570,02 € amb IVA inclòs i han estat executades en un termini de 27 mesos, inclosos els treballs previs, consistents en voladures de 71.500 m3 de terreny rocós i desviació de la carretera d’accés al Dipòsit Controlat d’Orís. El Centre, amb una superfície de 29.973 m2 inclou el tractament mecànic biològic en paral·lel de les dues fraccions resta i orgànica selectiva, el tractament d’aires mitjançant rentat químic i biofiltres d’alt rendiment, donant servei a 180.590 habitants de la zona.

S’inicia ara la fase de proves en càrrega i comprovació de rendiments, on la supervisió i validació és també responsabilitat d’IDP, amb l’objectiu que l’explotació del Centre es dugui a terme amb totes les garanties contractades a l’adjudicatari CTR Osona UTE (Cespa GR – Certis).

Amb aquesta actuació IDP es consolida como a líder global de les enginyeries i consultories en gestió i tractament de residus amb actuacions a Brasil, Perú, Mèxic, Guyana, Trinitat i Tobago, Bolívia, etc.

 CTR-OSONA-2-BLOG2

Rep les nostres newsletter