INTEGRACIÓ DE L’ECONOMIA CIRCULAR

INTEGRACIÓ DE L’ECONOMIA CIRCULAR

L’economia circular és una estratègia de desenvolupament sostenible que s’ha vingut proposant per enfrontar problemes de degradació ambiental i escassetat de recursos. Els seus tres principis són la reducció, la reutilització i el reciclatge de materials.

Aquests principis proposen un sistema circular on tots els materials es reciclen, tota l’energia s’obté de fonts renovables, la reconstrucció dels ecosistemes i les activitats per a donar suport a la salut humana i una societat sana s’empren per generar valor.

Un dels problemes que enfronta l’Economia Circular és que molts productes són difícils de reciclar o desmuntar. Els dissenyadors dels productes actuals no tenen en compte la gestió dels residus i fins ara, no tenien raons sòlides per a crear tenint en compte la finalitat de la vida dels seus productes.

Actualment la creixent demanda de béns de consum derivada de la cultura d’usar i llençar i l’increment de la població mundial, sense oblidar que els recursos naturals són limitats, plantegen seriosos problemes mediambientals i humans. Per tant, cal integrar els principis de l’Economia Circular en el cicle de vida dels productes.

La nostra enginyeria d’integració d’Economia Circular per a la gestió de residus i valorització energètica aporta serveis especialitzats per a la indústria, basats en la metodologia BIM, en totes les etapes de l’actiu i integrant els nous processos en entorns complexos

La circularitat és clarament una opció molt atractiva per al futur. No obstant això, l’aplicació real de l’Economia Circular requereix enfrontar-se a alguns desafiaments importants.

Nosaltres t’ajudem.

Rep les nostres newsletter