IDP S’ASSOCIA A LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA ENERTIC

IDP S’ASSOCIA A LA PLATAFORMA TECNOLÒGICA ENERTIC

IDP s’associa a ENERTIC, associació empresarial referent d’empreses TIC per a la millora de l’eficiència energètica en favor d’una economia més competitiva i sostenible.

En els temps actuals, el consum eficient d’energia s’ha convertit en un dels grans reptes d’una societat del benestar globalitzada, la limitació de l’oferta de recursos naturals i el gran increment de la demanda, com a conseqüència la occidentalizació de països emergents, fa que l’escenari de preus de l’energia per als propers anys sigui fortament alcista i per tant tingui un major pes en l’equació de costos de producció, sent així estratègic optimitzar el seu consum per aconseguir economies més competitives.

Les Tecnologies de la Informació i Comunicacions, com ja han demostrat en altres sectors i destaquen els principals organismes internacionals (OCDE, UE, …) tenen un enorme potencial de transformació i la seva aplicació en l’àmbit de l’energia permet millorar l’eficiència energètica considerablement.

L’objectiu de IDP amb la seva entrada a ENERTIC, és sumar sinergies, coneixements i experiències que permetin millorar la competitivitat de les nostres indústries i contribuir a aconseguir els objectius de la UE d’estalvi energètic i d’emissió de carboni per 2020.

Per ampliar informació:                                http://www.enertic.org

Rep les nostres newsletter