IDP S’ADJUDICA L’ESTUDI LOGÍSTIC DE LA TERMINAL DE CONCENTRATS DE MINERAL DE MATSA AL PORT DE HUELVA

IDP S’ADJUDICA L’ESTUDI LOGÍSTIC DE LA TERMINAL DE CONCENTRATS DE MINERAL DE MATSA AL PORT DE HUELVA

IDP ha estat l’enginyeria escollida per a l’elaboració de l’estudi logístic corresponent a la terminal de càrrega i descàrrega per concentrats de mineral sobre el Moll Enginyer Juan Gonzalo del Port de Huelva, per a l’empresa MATSA pertanyent al Grup Trafigura | Mining Group.

Els serveis han proporcionat diferents alternatives possibles d’acord amb la implantació de l’activitat sobre la superfície de la parcel·la disponible, avaluant aspectes com ara la funcionalitat, el nivell de prestacions (infraestructures i equips), necessitats d’inversió, etc., tot això per seleccionar la solució òptima per al client.

L’abast de l’estudi ha incidit sobre els punts següents:

• Construccions

• Infraestructura viària, ferroviària i portuària

• Infraestructura de servei i equips

Analitzant els avantatges comparatius en els següents vectors:

• CAPEX i OPEX

• Tonatge a manipular en càrrega i descàrrega

• Fiabilitat i garantia de servei

• Capacitat i flexibilitat d’emmagatzematge

• Futures ampliacions

Amb aquesta actuació, IDP referma la seva experiència en la indústria minera i consolida la seva actuació en projectes d’intermodalitat viària, ferroviària i portuària, on en l’actualitat està desenvolupant un nombre considerable de projectes tant en l’àmbit nacional com internacional.

Rep les nostres newsletter