IDP S’ADJUDICA L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT I CONTROL DEL CTR D’OSONA I RIPOLLÈS

IDP S’ADJUDICA L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL SEGUIMENT I CONTROL DEL CTR D’OSONA I RIPOLLÈS

El Consorci per a la Gestió de Residus Sòlids Urbans d’Osona ha adjudicat a IDP l’assistència tècnica per al seguiment i control de l’explotació del Centre de Tractament de Residus d’Osona i Ripollès gestionada per Cespa GR SAU.

El CTR d’Osona i Ripollès es va posar en funcionament a mitjans de 2015 amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya, en el marc del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya.

La nova instal·lació està dissenyada per al tractament de 43.000 tones/any de fracció resta, l’entrada i gestió de 5.000 tones/any de residus voluminosos i de 10.000 tones/any de la fracció orgànica provinents de la recollida selectiva de residus municipals d’Osona i Ripollès. El Centre, amb una superfície de 29.973 m2 inclou el tractament mecànic biològic en paral·lel de les dues fraccions resta i orgànica selectiva, el tractament d’aires mitjançant rentat químic i biofiltres d’alt rendiment, donant servei a 180.920 habitants de la zona.

Els serveis contractats a IDP consisteixen en el seguiment i supervisió de tots els processos que es duen a terme durant l’explotació del CTR, vetllar pel compliment de les prescripcions de la llicència ambiental de la instal·lació i estudiar i implementar els mecanismes de control necessaris per efectuar la comprovació de tots els processos.

Amb aquesta actuació IDP es consolida com a líder de les enginyeries i consultories en gestió i tractament de residus al món amb actuacions al Brasil, Perú, Mèxic, Guyana, Trinitat i Tobago, Bolívia, etc.

IDP-CTR OSONA

Rep les nostres newsletter