IDP S’ADJUDICA LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PAE DE CAN SANT JOAN

IDP S’ADJUDICA LA DIRECCIÓ DE LES OBRES DEL PAE DE CAN SANT JOAN

IDP s’adjudica la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut de les obres corresponents a la urbanització de la sub-etapa 1 de la 1a fase del Parc d’Activitats Econòmiques de Can Sant Joan de superfície total 49,35 hectàrees, àmbit sud-est (carretera BP-1503 dins del sector a Sant Cugat del Vallès, i carretera BP-1503 fora del sector a Rubí).

Aquestes obres inclouen el desdoblament de la carretera i l’execució de dues rotondes, una al costat de l’autopista AP-7 que endreçarà el transit dels vehicles de la sortida i accés d’aquesta amb el flux de cotxes de Rubí a Sant Cugat i l’inrevés, i l’altre en la intersecció de la carretera amb el carrer Marconi que facilitarà el flux entre el centre comercial, la urbanització residencial i la pròpia carretera.

Els treballs de IDP inclouran un servei integral que incorporarà la direcció de l’execució, el control de qualitat, l’assegurament de la planificació temporal, el seguiment econòmic, la coordinació de seguretat i salut, etc., fins la finalització formal de les obres i la posada en servei de la infraestructura amb total garanties.

2014-07-24-Blog_PAE-Can-Sant-Joan2

Rep les nostres newsletter