IDP S’ADJUDICA LA CONNEXIÓ DEL COR DE FGC AMB LA LÍNIA PAPIOL/MOLLET

IDP S’ADJUDICA LA CONNEXIÓ DEL COR DE FGC AMB LA LÍNIA PAPIOL/MOLLET

IDP s’adjudica el contracte per realitzar l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental de la connexió en ample estàndard UIC 1435 del Centre Operatiu de Rubí (COR) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) amb la xarxa ferroviària d’interès general de la línia Papiol-Mollet de ADIF.

L’estudi informatiu analitzarà per a cadascuna de les alternatives d’enllaç proposades les solucions d’obra d’infraestructura, via i instal·lacions ferroviàries, incloent la reposició de serveis i instal•lacions afectades, urbanització de superfície, desviaments provisionals del trànsit, les possibles afectacions a l’explotació ferroviària de les línies de FGC i/o ADIF durant l’execució de les obres, i els efectes sobre el medi concretant les mesures correctores.

 Blog_COR-de-FGC2

Rep les nostres newsletter