IDP S’ADJUDICA EL PROJECTE DEL NOU CENTRE D’APROFITAMENT ALIMENTARI DE MERCABARNA

IDP S’ADJUDICA EL PROJECTE DEL NOU CENTRE D’APROFITAMENT ALIMENTARI DE MERCABARNA

IDP s’adjudica el projecte executiu i de les instal·lacions, redacció de la memòria ambiental, estudi de seguretat i salut, i direcció d’obra de les millores funcionals, modernització i transformació del Punt Verd i el nou Centre d’Aprofitament Alimentari de Mercabarna a Barcelona amb una superficie total d’intervenció de 11.230 m2 aproximadament.

Punt Verd passarà a convertir-se en un Centre de Recuperació integral de recepció de residus que, a més de continuar realitzant les mateixes funcions que en l’actualitat de selecció i transferència de residus de majoristes, minoristes, empreses de la ZAC i les pròpies de la neteja de els pavellons de mercat, s’introduiran un seguit de canvis orientats a optimitzar la selecció dels aliments aptes per al consum i facilitar la distribució entre entitats socials que atenen persones amb pocs recursos.

IDP augmenta la seva experiència en projectes desenvolupats en l’àmbit de la gestió i el tractament de residus sòlids i es consolida com a líder de les enginyeries i consultories en gestió i tractament de residus, realitzant actuacions al Brasil, Perú, Mèxic, Guyana, Trinitat i Tobago, Bolívia, Paraguai, Xile, etc.

Rep les nostres newsletter