IDP S’ADJUDICA EL PROJECTE DE L’INSTITUT DE PROTECCIÓ I SANITAT AGROPECUÀRIA DE NICARAGUA

IDP S’ADJUDICA EL PROJECTE DE L’INSTITUT DE PROTECCIÓ I SANITAT AGROPECUÀRIA DE NICARAGUA

El grup d’enginyeria IDP s’adjudica a els serveis de consultoria per a desenvolupar els estudis de prefactibilidad i factibilitat per a la construcció de l’edifici central de l’Institut de Protecció i Sanitat Agropecuària del Ministeri Agropecuari (MAG) de Nicaragua.

El Govern de Nicaragua a través del Ministeri Agropecuari amb el suport del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) està implementant el Programa de Foment a la Productivitat Agrícola Sostenible, amb un cost total del programa de US$52 milions, per a l’execució de dos components:

– Component 1. Suport a la gestió i foment de la producció sostenible executat pel MAG
– Component 2. Enfortiment de la innovació tecnològica agropecuària executat per l’Institut Nacional de Tecnologia Agropecuària (INTA)

Com a part de les iniciatives del component 1 s’ha previst la modernització dels serveis centrals i territorials, i per tant la construcció de l’edifici central de l’Institut de Protecció i Sanitat Agropecuària objecte del contracte d’una superfície aproximada de 3.500 m2.

Amb aquest nou contracte el grup d’enginyeria IDP es posiciona novament com un partner estratègic a Amèrica Llatina per a totes aquelles empreses amb projectes d’inversió a la regió, oferint els seus serveis tècnics d’enginyeria, medi ambient i arquitectura mitjançant l’ús intensiu de la tecnologia BIM (building information modeling).

 2014-12-03-Blog_BID_Nicaragua2

Rep les nostres newsletter