IDP S’ADJUDICA EL PROJECTE CIM (CITY INFORMATION MODELLING) DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

IDP s’adjudica el contracte de serveis per l’assessorament i estudi necessari per a la implantació d’un sistema de gestió dels serveis urbans basat en un model CIM (City Information Modelling) a tota la ciutat de Sant Cugat del Vallès, que estableixi l’ordre entre les persones, els processos i les eines dintre de les estructures noves o existents.

L’aplicació adaptada als serveis urbans unificarà la informació existent i futura per a cada una de les diferents àrees incloses dintre dels serveis urbans (recollida i neteja viària, enllumenat, clavegueram, via pública, parcs i jardins, mobilitat i les xarxes de telecomunicacions, telefonia, electricitat, aigua potable i gas), en una base de dades única, aconseguint entre altres funcions les següents:

  • construir una visual 3D del municipi amb tots els elements urbans sobre una única base de dades GIS,
  • inventariar tots elements que componen els serveis urbans, de les diferents concessions i seccions, amb un nivell mínim de LOD 300,
  • permetre una finestreta oberta amb els ciutadans per compartir informació d’interès públic,
  • agilitzar els processos d’obrir i tancar incidències,
  • indicadors de punts crítics en cada un dels serveis, d’obres executades, en marxa i futures,
  • preveure inversions i consums energètics en matèria de manteniment, etc.

Amb aquest contracte IDP confirma la posició de líder en el desenvolupament de projectes mitjançant la tecnologia BIM, al dirigir el primer projecte CIM a nivell integral d’una ciutat que es farà al sud d’Europa, en aquest cas a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), ciutat de 87.118 habitants que sempre està a l’avantguarda tecnològica i ambiental per oferir les millors condicions de vida als seus ciutadans.

cim versión ll

Rep les nostres newsletter