IDP REALITZARÀ LA DIRECCIÓ D’OBRA DEL NOU VAS AL DIPÒSIT CONTROLAT MUNICIPAL D’ORÍS

IDP REALITZARÀ LA DIRECCIÓ D’OBRA DEL NOU VAS AL DIPÒSIT CONTROLAT MUNICIPAL D’ORÍS

El Consorci per a la Gestió de Residus Urbans d’Osona ha adjudicat a IDP la direcció facultativa de les obres per a la construcció d’un nou vas al dipòsit controlat municipal d’Orís (Barcelona), que suposarà una inversió aproximada de 1.700.000 €.

Els treballs d’IDP inclouran el servei integral que incorporarà la direcció d’obra, direcció de l’execució material de les obres, elaboració de la planificació temporal de l’obra, ordenació dels assaigs de control de qualitat, realització dels mesuraments i aixecaments planimètrics per al seguiment econòmic, emissió de certificacions, elaboració del projecte as-built, etc…, fins a la finalització formal de les obres i la posta en marxa del nou vas amb totals garanties i adequació a la directiva europea de residus i la seva transposició a la normativa catalana i espanyola.

Les obres s’emmarquen dins del Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020 (PRECAT20) i del Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya 2013-2020 (PINFRECAT20). Suposen l’execució de la tercera fase d’ampliació del vas B del Dipòsit Controlat Municipal d’Orís, a la comarca d’Osona, al costat del recentment inaugurat Centre de Tractament de Residus d’Osona i Ripollès, del qual la direcció facultativa també ha anat a càrrec d’IDP. Amb la posta en marxa d’aquestes instal·lacions es minimitzen els impactes ambientals i socials adversos de la gestió i tractament de residus i s’allarga substancialment la vida útil del dipòsit controlat.

Amb aquesta actuació IDP es consolida com a líder global de les enginyeries i consultories en gestió i tractament de residus amb actuacions a Espanya, Brasil, Perú, Mèxic, Guyana, Trinitat i Tobago, Bolívia, etc.

IDP-depsoito-oris-web2

Rep les nostres newsletter