IDP PARTICIPA EN UNA NOVA EDICIÓ DE LA MESA DE LA BICICLETA DE CATALUNYA

IDP PARTICIPA EN UNA NOVA EDICIÓ DE LA MESA DE LA BICICLETA DE CATALUNYA

El passat 16 febrer 2016 va tenir lloc una nova edició de la Mesa de la Bicicleta de Catalunya, conformada per representants d’institucions, administracions públiques, federacions, associacions d’usuaris, empreses del sector i diverses entitats que promouen l’ús de la bicicleta.

En aquesta ocasió es va comptar amb l’assistència, entre d’altres, del Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Ricart Font, Secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Francesc Xavier Flores, Director General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, i la Sra. Mercedes Vidal, Regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona. En el transcurs de l’acte, el conseller Rull va anunciar una inversió de més de 4 milions d’Euros fins a 2018 per ampliar la xarxa de carrils bici i vies verdes a tot Catalunya.

En aquesta edició IDP va participar activament amb la presentació del traçat complet de la Via Cicloturística InterCatalunya, projecte desenvolupat íntegrament per IDP i que consisteix en una via per a usuaris de la bicicleta, enfocat a un ús principalment turístic, que connectarà les ciutats de Lleida i Girona a través de 10 comarques catalanes al llarg de 298 km.

Amb aquesta actuació IDP participa en un dels projectes més ambiciosos d’aquestes característiques desenvolupats actualment a Catalunya, generant un nou eix vertebrador que promourà la dinamització econòmica i cultural de gran nombre de municipis de l’interior de Catalunya.

Mesa de la Bicicleta

Rep les nostres newsletter