IDP INICIA LES OBRES D’URBANIZACIÓ DE “CAPELLA DE SANT JOAN” A SANT CUGAT DEL VALLÈS

IDP INICIA LES OBRES D’URBANIZACIÓ DE “CAPELLA DE SANT JOAN” A SANT CUGAT DEL VALLÈS

IDP inicia les obres d’urbanització del sector número 8 “Capella de Sant Joan” de Mirasol, a Sant Cugat del Vallès, amb una superfície total de 69.159 m2.

La urbanització es troba totalment consolidada i actualment presenta una sèrie de deficiències en matèria d’urbanització que afecten a l’accessibilitat, als serveis de proveïment d’aigua potable i xarxa d’hidrants, a la xarxa d’enllumenat públic, a les xarxes aèries (BT i telefonia) i a la xarxa de clavegueram.

Quant a la pavimentació de la calçada, no presenta cap tipus de tractament bituminós, de manera que actualment la capa superficial està composada per sòl de material granular i terra compactada, no existint en les voreres cap tipus d’uniformitat, havent trams de nova construcció i altres sense cap tipus de paviment ni vorada.

IDP desenvoluparà la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut, amb una durada prevista de 10 mesos, havent realitzat amb anterioritat la fase de projecció, duent a terme la reurbanització total del sector, renovant tots els serveis, soterrant les xarxes aèries, implantant una nova xarxa de pluvials, corregint les deficiències d’accessibilitat i amb l’execució de ferms de calçada i vorera.

Amb aquesta actuació IDP es consolida com a referent de serveis tècnics en el desenvolupament d’urbanitzacions i reurbanitzacions.

IDP-urbanització-capella-sant-joan-sant-cugat-del-valles

Rep les nostres newsletter