IDP IMPLANTA UNA ESTANDARDITZACIÓ DE MODELATGE BIM D’INSTAL·LACIONS PER ALS SEUS USUARIS DE REVIT MEP

IDP IMPLANTA UNA ESTANDARDITZACIÓ DE MODELATGE BIM D’INSTAL·LACIONS PER ALS SEUS USUARIS DE REVIT MEP

La necessitat d’una sistematització interna sorgeix directament dels requeriments de treballar amb la metodologia BIM en una empresa transnacional com és el Grup IDP, formada per múltiples recursos distribuïts en múltiples oficines de diferents països. En aquest marc descrit, per garantir l’èxit i obtenir uns models de qualitat, és de vital importància que tots els modeladors del grup treballin de forma ordenada i sota unes mateixes directrius.

Amb la mirada posada en aquest objectiu, IDP ha incorporat a la plantilla base dels arxius MEP una sèrie de fulles on apareixen quadres explicatius de l’estandardització establerta, de manera que l’usuari quedi informat de com ha de treballar i pugui accedir a aquesta informació de manera fàcil i immediata sempre que ho necessiti.

Les bases d’aquesta estandardització es centren bàsicament en establir:

  • La definició dels nivells de detall. Es determinen que elements es modelen en cada nivell de detall i amb quina informació.
  • Els paràmetres geomètrics i d’informació de cada família segons aquests nivells de detall.
  • Un sistema de nomenclatures estricte per nomenar tot el relatiu a l’arxiu BIM.
  • Una estructura d’organització de l’arxiu: subprojectes, vistes del navegador de projectes, làmines entregables, etc.
  • Una plantilla amb els sistemes d’instal·lacions i materials totalment configurats.

Aquesta regulació del sistema de treball ens permet que els models BIM de tots els projectes es creuen exactament igual independentment que s’hagi realitzat en una oficina o una altra o que l’hagi realitzat un agent o un altre. Treballar de forma disciplinada i en un mateixa línia és garantia d’èxit i ens assegura una signatura pròpia en què qualsevol nou usuari que s’incorpori al projecte serà capaç de seguir-lo en la mateixa línia de treball.

mep2

Rep les nostres newsletter