IDP DIGITAL

ENJOY YOUR DIGITAL ASSETS

En IDP Digital creem solucions tecnològiques enfocades a la Digitalització i Automatització dels processos del cicle de vida d'una Indústria, Infraestructura o Edifici.

O&M Digital Management

Seguiment digital de l'explotació d'un actiu, per a això digitalitzem l'actiu i l'integrem d'una banda amb les eines existents de manteniment (Gmao), operació (Scada) i seguretat (Prl), i d'altra banda amb la sonorització existent i de IoT nova, construint el bessó digital de l'actiu en cloud, sobre el que simular per a aplicar les millores en l'actiu real.

Asset Information Digital

Digitalització dels actius a fi d'inventariar-los, gestionar els espais, i ser la base per a la seva posterior integració amb les eines de facility management (Gmao).

Construction Management Digital

Seguiment digital del procés de construcció, per a això integrem el model BIM, d'una banda amb les eines de planificació (4D) i pressupost (5D), i d'altra banda amb eines de gestió de les tasques d'obra (BimCollab), creant una obra veritablement col·laborativa i digital en cloud.

Totes les solucions i serveis

 • VR i AR per a divulgació i formació.
 • Analítica de dades mitjançant quadres de comandament i alertes.
 • Captació de dades de la sensórica existent i de IoT nova

PLATAFORMA DIGITALTWIN

Plataforma per a la gestió digital d'actius mitjançant una aplicació web situada en el núvol (cloud), multiactiu i multiusuari

FUNCIONS

 • Integra tot l'inventari dels actius, geomètricament i paramètricament
 • Connecta amb els sistemes d'operació, manteniment, i negoci (SCADA, BMS, GMAO, ERP, CRM)
 • Explotació de les dades
 • Simulació

OBJECTIUS

 • Unificar tota la informació de l'actiu en una plataforma
 • Gestionar digitalment els actius mitjançant la connexió amb els altres sistemes de gestió com BMS, SCADA, GMAO i ERP
 • Planificar i prioritzar les inversions en l'actiu de manera objectiva, “democratitzant” les inversions
 • Reduir els costos d'operació i manteniment de l'actiu
 • Reduir els riscos en l'explotació de l'actiu

EXEMPLES IDP DIGITAL