IDP REALITZA L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’OBRA DEL NOU CTR ALT EMPORDÀ

IDP REALITZA L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA D’OBRA DEL NOU CTR ALT EMPORDÀ

La UTE CTR Alt Empordà, concessionària del contracte de construcció i explotació del nou Centre de Tractament de Residus Municipals de l’Alt Empordà, ha adjudicat al Grup d’enginyeria IDP l’assistència tècnica durant la fase d’obra per a la definició constructiva del Projecte Executiu del CTRMAE. L’obra està finançada per l’Agència de Residus de Catalunya en conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà com a promotors amb una inversió de 24.021.398 €

El nou Centre, amb una ocupació de fins a 29.000 m2, tractarà la fracció orgànica de recollida municipal selectiva (FORM) i la fracció Resta de manera independent i paral·lela. S’ha dissenyat amb una capacitat de 60.000 tn/any de Resta i 10.000 tn/ any de FORM, ampliables a 85.000 de Resta i 25.000 de FORM.

El CTRMAE realitza els processos de tractament mecànic-biològics per tal de compostar i bioestabilitzar la matèria orgànica, recuperar els subproductes valoritzables dels residus sòlids urbans i tractar els aires amb càrrega odorífera mitjançant tecnologia d’alt rendiment, donant servei a 140.214 habitants.

Anteriorment IDP va realitzar la totalitat del projecte en BIM, dissenyant fins a nivell de detall constructiu, projectant tant els aspectes l’obra civil con l’arquitectura, les  instal·lacions mecàniques i elèctriques i la integració amb la tecnologia específica de tractament de residus, sent el primer projecte de residus realitzat mitjançant tecnologia BIM a Espanya.

IDP rep novament la confiança de la concessionària del Centre i es consolida com a líder de les enginyeries i consultories en gestió i tractament de residus al món amb actuacions al Brasil, Perú, Mèxic, Guyana, Trinitat i Tobago, Bolívia, Paraguai, Xile, etc.

crt-alt-emporda-idp

Rep les nostres newsletter