R+D

PASSIÓ PER LA INNOVACIÓ

A IDP atorguem a la R+D la missió de transformar els nostres serveis i processos per aportar valor diferencial als nostres clients i la societat, i per això busquem les millores idees, i participem en grans projectes innovadors amb partners punters en tecnologia, i al voltant de tot el món.

 • Considerem la inversió en R+D com un pilar estratègic, i és per això que invertim el 4,2% de la facturació anual en R+D.
 • La cultura d'innovació s'ha convertit en l'autèntic motor del canvi i diferenciació d'IDP.

ACTUALS LINIES ESTRATÈGIQUES D'INNOVACIÓ

DIGITAL TWIN

Construcció del bessó digital d'una indústria, infraestructura o edifici, a fi d'optimitzar els seus processos de manteniment, operació i seguretat mitjançant la simulació en el model digital per a la posterior implementació en l'actiu físic.

INTERNET DE LES COSES

Implementem tota l'arquitectura de sonorització, recollint els senyals que enviem directament al cloud, per al seu tractament.

REALITAT VIRTUAL

Ajudem els nostres clients a prendre decisions sobre el seu projecte de manera immersiva mitjançant realitat virtual i augmentada, i igualment ens ajuda a explicar l'actiu de manera diferent fins i tot per a formació.

BIM

Emprem el BIM en totes les fases de projecte, obra i operació i manteniment, com a metodologia col·laborativa per a tots els agents, per a la creació i gestió de l'actiu, centralitzant tota la informació en una maqueta digital.

DRON

Seguiment automatitzat d'obres i manteniment d'infraestructures.

AUTOMATITZACIÓ

Desenvolupem els sistemes que automatitzen processos repetitius, per a reduir els seus costos i terminis.

NÚVOL DE PUNTS

Emprem l'escàner laser 3D per a l'aixecament de l'estat actual de l'actiu, a fi de la posterior construcció del model digital.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Construcció d'una capa d'intel·ligència artificial sobre el Digital Twin realitzat, que, a partir d'aprendre de les situacions, automatitzi les accions a realitzar.

BLOCKCHAIN

Integrem el Blockchain amb el BIM o el Digital Twin per a la creació de Smart Contracts, així com el seu seguiment.

DATA DRIVEN

Digitalització de tots els processos que permeten tenir informació fiable, a partir de la qual construir els quadres de comandament d'indicadors amb els quals prendre les millors decisions.

ECONOMIA CIRCULAR

Implementació d'una nova economia basada en el principi de "tancar el cercle de vida" dels productes i els serveis, amb l'objectiu de mantenir el seu valor durant tot el seu cicle de vida, i així reduir al mínim la generació de residus.

ORGANISMES I PROGRAMES

Participem activament en els principals organismes i programes d'innovació i desenvolupament a nivell mundial amb l'objectiu de reforçar la competitivitat i l'eficiència dels nostres processos productius.

ACREDITACIONS

Diferents institucions avalen i certifiquen la nostra organització posant en valor el component innovador en els nostres projectes i activitats.

PROJECTES DE R+D

PROJECTE “SCENARIOS”

El projecte SCENARIOS, Strategies for health protection, pollution Control and Elimination of Next generAtion Refractive Organic chemicals from the Soil, vadose zone and water, finançat per la UE i emmarcat en la convocatòria: “H2020-LC-GD-2020-3” pretén contribuir al objectiu del "Green Deal", que es la " ambició de contaminació zero per a un entorn lliure de tòxics " i te com objectiu idear i demostrar un conjunt complet de solucions tecnològiques i estratègies d'avantguarda per a la detecció per la detecció, quantificació, control i eliminació de PFAS del sòl. Així mateix, el projecte dissenyarà un conjunt de solucions de control y remissió de la contaminació de l’aigua potable, el sòl agrícola i les aigües subterrànies contaminades amb PFAS. Totes aquestes solucions s’ajustaran al principi de la química verda, l’energia casi nul·la, la sostenibilitat i la economia circular. De la mateixa manera, SCENARIOS vol millorar significativament la salut humana i la protecció del ecosistema mitjançant la creació d’una base de coneixements mes enllà dels efectes i la exposició als PFAS amb un detall sense precedents, mitjançant l’ús de la biologia de sistemes moleculars, la toxicogenómica i el cribratge fenotípic, amb el suport de la bioinformàtica i la quimioinformática. Durant el projecte, les solucions SCENARIOS s’implementaran en 4 casos en centres industrials de la UE en funcionament i en una institució de salut pública. Les activitats realitzades hauran de presentar uns resultats industrials i socials en els que el mesurament de contaminants i la vigilància de la salut ofereixin un excel·lent ambient per la implementació del Green Deal. IDP liderarà la implementació de la tercera demostració sobre el tractament del aigua potable i realitzarà el paper de gestor en les altres demostracions pilot. També participarà en el paquet de treball 9 realitzant els anàlisis de costos i avaluació del impacte econòmic. El projecte compta amb un pressupost total de 11,9 milions d’euros en un termini de 48 mesos. El consorci esta format per:
 • Comet, Universitat de Castilla la Mancha, Lomartov, SL y IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, SLU, (Espanya)
 • Institute of Chemical Engineering Science y National Technical University of Athens (Grècia)
 • Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Università del Salento, Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo – Alessandria, Polo d'innovazione di Genomica, Genetica e Biologia SCaRL (Itàlia)
 • BEN-GURION UNIVERSITY OFTHENEGEV y Sensoil Innovations Ltd (Israel)
 • Luxemburg Institute of Science and Technology (Luxemburg)
 • Bundes Institut Fuer Risikobe Wertung (Alemanya)
 • Nova Mechanics Limited (Xipre)
 • Tampere University (Finlàndia)
 • University of Birmingham (Regne Unit)
 • Envytech solutions AB (Suècia)
 • Geo (Dinamarca)

PROJECTE “HYPERGRYD”

El projecte Hypergryd, finançat per la UE i emmarcat en la convocatòria: “H2020-LC-GD-2020” del Programa Marc d’Investigació i Innovació RIA, te com a objectiu principal desenvolupar un conjunt de solucions tècniques rendibles, replicables i escalables per permetre la integració de tecnologies basades en fonts d’energia renovables (RES) dins de les xarxes tèrmiques, així com el seu enllaç amb les xarxes elèctriques. Inclou el desenvolupament de components innovadors, en paral·lel amb serveis TIC innovadors i integrats, formats per un conjunt escalable d’eines per el maneig adequat de la creixent complexitat dels sistemes des dels nivells d’edifici fins als de Comunitat Energètica Local (LEC) que permetin accelerar la transformació sostenible. La planificació i la modernització de les xarxes de calefacció i refrigeració urbanes (DHC) cap a la quarta generació. HYPERGRYD també pretén desenvolupar la gestió a temps real dels fluxos d’energia elèctrica i tèrmica en el complex de xarxes energètiques acoblades incloent les sinergies entre elles. Durant el projecte les solucions HYPERGRYD s’implementaran en 4 casos de live-in-labs (LiLs) en 3 climes i casos d’ús representatiu proporcionats pel consorci, amb especial consideració a la seva rendibilitat i potencial replicable. IDP Lidera el paquet de treball 4, encarregant-se del desenvolupament del PaaS HYPERGRYD basat en models BIM-GIS i de la integració d'altres eines/serveis, així com de dades/informació heterogènia a través d'un entorn TIC i de APIs obertes, així com les eines de visualització. El projecte compta amb un pressupost total de 5,9 milions d'euros en un termini de 42 mesos. El consorci està format per:
 • Armengol & Ros Consulting Engineers Associados, Comet Gesinco, SL e IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, SLU, (Espanya)
 • Kunglia Tekniska Hoegskolan y Ranotor AB (Suècia)
 • Consiglio Nazionale Delle Ricerche, RINA Consulting, SA, R2M Solution SPA, Parco scientifico tecnologico per lambiente environment park torino SPA y Accademia europea di Bolzano (Itàlia)
 • Sorption Technologies GmbH, Encoord GmbH y Grid Singularity GmbH (Alemanya)
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Gussing Energy Tecnologies GmbH, Ochsner Warmepumpen GmbH y Sonnenplatz Grosschonau Gmbh (Austria)
 • Instytut Maszyn Przeplywowych Im roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (Polònia)
 • European Innovation Marketplace ASBL (Bèlgica)

PROJECTE “CIRCTHREAD”

El projecte CircThread, finançat per la UE i emmarcat en la convocatòria “H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020”, del Programa Marc de Recerca i Innovació Horizon 2020, té com a principal objectiu desbloquejar l'accés a les dades dels productes i potenciar-los com a informació per a la presa de decisions per part de tots els actors que intervenen en el cicle de vida dels productes, que accelerin la circularitat i la reducció de les emissions de carboni. CircThread oferirà una metodologia i un marc per a facilitar l'intercanvi de fluxos d'informació, regits per normes de gestió segures i fiables, al llarg de la cadena del cicle de vida ampliat dels productes, els components, els seus materials i substàncies químiques, i la informació relacionada amb la circularitat, el medi ambient, la societat i l'economia. El projecte crearà un sistema de dades en una plataforma basada en el núvol i s'implementarà en 3 clústers de demostració a Itàlia, Eslovènia i Espanya, estesos en tota la cadena del cicle de vida dels electrodomèstics (incloses les rentadores i els rentavaixelles) i els sistemes d'energia (incloses les calderes, els sistemes fotovoltaics i les bateries) per a provar 7 casos d'ús de la circularitat i els models de negoci associats. El projecte compta amb un pressupost total de 9,8 milions d'euros en un termini de quatre anys. El consorci està format per:
 • Fundación Cartif, IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia SLU, Cegasa Energía SLU, Atos Spain Sa, Onyx Solar Energy SL, Comet Gesinco SL, Reydesa SL, Ocu Ediciones Sa, Mondragon Corporación Cooperativa Scoop, Mondragon Assembly Sociedad Cooperativa (Espanya)
 • Ekodenge Muhendislik Mimarlik Danismanlik Ticaret Anonim Sirketi, Sabanci Dijital Teknoloji Hizmetleri As (Turquia)
 • Sistrade - Software Consulting SA, Inesc Tec - Instituto de Engenhariade Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciencia (Portugal)
 • Ecowise Ekodenge Limited, Sofies Uk Consulting Limited (Regne Unit)
 • Skylabs Vesoljske Tehnologije Doo, Surovina Druzba Za Predelavo Odpadkov Doo, Gorenje Gospodinjski Aparati Doo (Eslovènia)
 • BSH Elettrodomestici S.P.A, Ente Nazionale Italiano Di Unificazione-Uni, Altroconsumo Edizioni SRL (Itàlia)
 • European Environmental Citizens Organisation For Standardisation, Waste of Electrical and Electronical Equipment Forum Aisbl (Bèlgica)
 • Octopussy Agence pour la Creation et la Diffusion D'activites Culturelles Artistiques Technologiques Scientifiques (França)
 • Irish Manufacturing Research Company Limited by Guarantee (Irlanda)
 • Deutsches Forschungszentrum Fur Kunstliche Intelligenz Gmbh (Alemanya)
 • Software Imagination & Vision SRL (Rumania)
 • Aarhus Universitet (Dinamarca)

Projecte “HYBRIS”

El projecte HYBRIS, finançat per la UE i emmarcat en la convocatòria “Hybridisation of battery systems for stationary energy storage H2020-LC-*BAT-9”, del Programa Marc de Recerca i Innovació Horizon 2020, té com a objectiu l'optimització de sistemes com a solucions híbrides d'alta eficiència, econòmiques i sostenibles en aplicacions de micro-xarxa. Presenta un enfocament totalment sistemàtic, col·laboratiu i integrat per al desenvolupament i desplegament d'un innovador sistema d'emmagatzematge híbrid basat en bateries innovadores, que combina diversos i complementaris actius tecnològics d'avantguarda TRL 5-6 aportats pels principals industrials, universitats i OTR, a més d'eines de TIC per a una optimització viable i rendible i una major introducció en el mercat. Tot això mitjançant la demostració i validació dels seus conceptes en 3 aplicacions de casos d'ús en 3 llocs pilot en 3 països (Itàlia, Bèlgica i Països Baixos). El projecte compta amb un pressupost total de 3,99 milions d'euros en un termini de tres anys. El consorci està format per:
 • IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria S.L.U.(COORDINADOR), LOMARTOV, Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya, COMET Technology, Hybrid Energy Storage Solutions Ltd. (Espanya)
 • CNR ITAE, Toshiba Transmission & Distribution Europe Spa (TTDE), Solidarity and Energy ESCO. ( Itàlia)
 • Tajfun HIL d.o.o. (República de Sèrbia)
 • I.Leco NV., Quares Consulting & Product Development. (Bèlgica)
 • Commissariat à l'Énergie Atomique et aux énergies alternatives, Power UP, Kemiwatt (França)
 • For Your Energy Freedom(Països baixos)

Projecte “ACRÓPOLIS”

El Projecte ACRÒPOLI: Classificació de basses enfront del risc potencial combinant GIS i Machine Learning, emmarcat en la convocatòria “Reptes-Col·laboració 2019” del Pla Estatal De Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats del Govern d'Espanya, té com a objectiu construir un sistema d'ajuda per a la classificació de basses en funció del risc potencial. El sistema optimitzarà diversos processos mitjançant tècniques de Machine Learning (ML), Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS) i gestió d'actius d'infraestructures mitjançant la metodologia BIM (Building Information Modeling). El projecte compta amb un pressupost de 560 mil euros en un termini de dos anys i cinc mesos. El consorci està format per:
 • IDP Ingenieria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (líder del projecte)
 • Centro de Investigación CIMME.

Projecte “WISE-INSPECT”

El projecte WISE-*INSPECT: Water InfraStructurE automatic INSPECTion, emmarcat en la convocatòria Technology Transfer Experiments (TTE) del Projecte RIMA (Robotics for Inspection and Maintenance), té l'objectiu desenvolupar un sistema que pugui reduir la intervenció humana en el procés d'inspecció de la infraestructura d'aigües subterrànies i interiors (sistemes de subministrament, emmagatzematge i clavegueram) mitjançant l'ús de robots voladors (Drons) autònoms. Els drons autònoms són capaços d'augmentar el rendiment del procés d'inspecció del sistema de proveïment i emmagatzematge d'aigua, que es caracteritza per canals de distribució llargs i estrets (60 - 300 cm) i tancs de formigó armat de difícil accés, i generar models digitals que puguin avaluar-se des del punt de vista estructural, integrant capacitats de detecció apropiades i algorismes de detecció de danys. El projecte compta amb un pressupost total de 300 mil euros en un termini d'un any i dos mesos. El consorci està format per:
 • Hovering Solutions
 • TECNALIA
 • IDP Ingenieria i Arquitectura Ibèria, S.L.U.

Projecte “BIM2TWIN”

El Projecte BIM2TWIN: Optimal Construction Management & Production Control, finançat per la UE i emmarcat en la convocatòria “Industrial Sustainability H2020-NMBP-*ST-*IND-2018-2020” del programa H2020, té com a objectiu construir una plataforma Digital Building Twin (DBT) per a la gestió de la construcció que implementa principis LLEGEIXIN per a optimitzar el procés, escurçant terminis, reduint costos, millorant la qualitat i seguretat, i reduint la petjada de carboni. BIM2TWIN proposa un enfocament integral i holístic que consta d'una plataforma (DBT) que proporciona un coneixement complet de la situació i un conjunt extensible d'aplicacions de gestió de la construcció, sent compatible amb un circuit tancat Pla-Do-Check-Act de construcció. El projecte compta amb un pressupost total de 6 milions d'euros en un termini de tres anys i cinc mesos. El consorci està format per:
 • Centri Scientifique et Technique du Batiment, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique, Orange i Spada Construction(França)
 • Technision – Israetl Institute of Technology i Intsite Ltd (Israel)
 • The Chancellot Masters and Scholars of the University of Cambridge (Regne Unit)
 • Siemens, Technische Universitaet Muenchen, Ruhr-*Universitaet Bochum i Aarhus Universitaet (Alemanya)
 • Universita Politecnica delle Marxi i Unismart Padova Enterprise SRL (Itàlia)
 • Fira Group Oy (Finlàndia)
 • Tecnalia, Acciona Construcció i IDP Ingenieria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya)

Projecte “STEFAN”

El projecte STEFAN: Solucions Tribológicas en el Sector Ferroviari, que ha estat considerat com a Projecte Estratègic CENT per part del Consell d'Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial CDTi del Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya, té com a objectiu impulsar el desenvolupament de noves solucions tecnològiques en l'àmbit dels materials, la tribologia i les Tics per a abordar els problemes que afecten directament el comportament i la durabilitat del material rodant dels operadors i de les vies de ferrocarril. IDP lidera el projecte i s'encarregarà del desenvolupament del modelizado BIM-*GIS amb l'objectiu centralitzar tota la informació del projecte en un model d'informació digital al qual cadascun dels diferents agents involucrats podrà accedir. El projecte compta amb un pressupost total de 5,17 milions d'euros en un termini de quatre anys. El consorci està format per:
 • IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (COORDINADOR), Arcelor Mittal, Brugarolas, NBI Earings, Grup Rivi. (Espanya)
 • Empreses col·laboradores: Metre Sevilla i Metre Barceloan. Centres col·laboradors: IK4-Tkniker i CIIM (UPV)

Projecte “SAIMIS”

El projecte SAIMIS per al disseny, desenvolupament i implementació d'un sistema automatitzat basat en un dron i eines tecnològiques per a inspecció d'infraestructures subterrànies. L'objectiu general és el disseny i desenvolupament d'una solució tecnològica per al control i inspecció en fase de manteniment d'infraestructures subterrànies (com ara túnels, galeries, pous, sistema de la xarxa urbana de clavegueram i xarxes de canalització subterrànies, entre altres); basada en l'ús d'una plataforma aèria no tripulada (UAV) i una eina tecnològica geoBIM1 que permeti en una etapa posterior l'emmagatzematge i anàlisi automàtica de la informació capturada. El projecte compta amb un pressupost total de 600 mil euros en un termini de 20 mesos. El consorci està format per:
 • Geocisa
 • IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U.
 

Projecte “PISCIA”

El projecte PISCIA és una plataforma d'interoperabilitat de serveis del cicle de l'aigua. L'objectiu principal del projecte és el desenvolupament d'un prototip experimental d'un entorn BIM per al sector de l'aigua capaç d'integrar, orquestrar i oferir nous serveis de gestió hídrica als responsables operatius i estratègics. Aquest prototip permetrà la interconnexió, la gestió i l'orquestració intel·ligent de les eines, sistemes, aplicacions, i dispositius existents no sols en la infraestructura d'aigua sinó també en altres serveis que s'ofereixi a la ciutadania (energia, salut, banca, etc.). La implementació i ús d'estàndards oberts a nivell de procés, maximitzarà la interoperabilitat (sintàctica i semàntica), homogeneïtzarà l'intercanvi d'informació i permetrà derivar nous esdeveniments sobre la base de la informació intercanviada fent un pas endavant cap a la interoperabilitat creuada entre dominis. El projecte compta amb un pressupost de 990 mil euros en un termini de 27 mesos. El consorci està format per:
 • Fundació Eurecat
 • Cetaqua
 • IDP enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U.
 

Projecte “Sphere”

El projecte SPHERE és una Acció d'Innovació per a la convocatòria Industrial Sustainability del Programa Marc Horitzó 2020 (H2020) que proposa la millora i optimització del disseny, construcció i rendiment energètic dels edificis, i la gestió, reduint els costos de construcció i el seu impacte mediambiental alhora que s'incrementa el rendiment energètic global. Aquest concepte de Digital Twin és de fet una base de dades distribuïda però coordinada, que inclou informació d'objectes geomètrics que formen un model virtual sincronitzat únic de la realitat. Com s'ha demostrat en altres camps, l'agermanament d'aquest model d'informació virtual amb la realitat ajuda significativament en la presa de decisions durant cada fase de la construcció de l'edifici. vida útil (fabricació, disseny, construcció, manteniment, operació, rehabilitació i fins i tot demolició). La plataforma TIC en el núvol SPHERE permetrà interactuar amb els diferents grups d'interès durant qualsevol fase de l'actiu amb un model Digital Twin d'informació de l'edifici i un conjunt escalable de diferents eines de programari, tals eines de simulació de la demanda/rendiment d'energia, sistemes de suport a la presa de decisions i de coaching, BEMs o Algorismes de manteniment predictiu habilitats per IoT. El projecte compte amb un pressupost total de 12,83 milions d'euros en un termini de quatre anys. El consorci està format per:
 • VTT Research, Caverion Suomi (Finlàndia)
 • R2M Solution, De 5 Services(Itàlia)
 • Comsa, Fundació Eurecat, Comet Gesinco, Empresaris Agrupats Internacional, IDP Ingenieria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya)
 • Octopussy Agenge (França)
 • Nederlandse Orgamisatie Voor Toegepast, Neanex International (Holanda)
 • BASF Construction Chemicals España, Ascora (Alemanya)
 • Ekodenge Sustainability Engineering (Regne Unit)
 • CREE (Àustria)
 • National University of Ireland Galway, VRM Technology, Enerit (Irlanda)
 

Projecte “Hycool”

El projecte HyCool és una acció d'innovació per a la convocatòria d'energia competitiva amb baixes emissions de carboni en el marc del programa marc Horitzó 2020 (H2020), l'objectiu del qual és augmentar l'ús actual de la calor solar en els processos industrials, i per a això el projecte proposa l'acoblament d'un nou col·lector solar tèrmic Fresnel CSP (FCSP) amb bombes de calor híbrides (HHP) especialment construïdes (una combinació "dues en un" de bombes de calor d'adsorció i bombes de calor basades en compressors). Les dues característiques principals del sistema HyCool són la Flexibilitat i l'Eficiència i permetran diferents estratègies per a un sistema viable tècnica i econòmicament. Durant la fase de Despeses de Capital, la simplicitat estarà orientada a la cerca de facilitat en l'optimització de la configuració del disseny, la construcció modular i els ITS per a la posada en marxa. Durant la fase despeses operatives, l'equilibri òptim entre la Flexibilitat i Eficiència Operativa del Sistema HyCool estarà orientat a maximitzar la rendibilitat de HyCool en cada cas individual. El projecte compta amb un pressupost final de7,74 milions d'euros en un termini de tres anys. El consorci està format per:
 • Veolia Serveis Catalunya S.A.O., Associació Espanyola de Normalització, Bo de Debò, S.L. i Comet Gesinco S.L, IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya).
 • Eidgenossische Materialprufungs und Forschungsanstalt (Suècia).
 • Givaudan Suisse S.A. (Suïssa).
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, R2M Solution SRL i Ciaotech Srl (Itàlia).
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH i Ecotherm Àustria GmbH (Àustria).
 • Fahrenheit AG, Dr. Jakob Energy Research GmbH & Co. K.G. (Alemanya).
 • Ekodenge Muhendislik Mimarlik Danismanlik Ticaret Anonim Sirketi (Turquia).
 

Projecte “Houseful”

El projecte HOUSEFUL és una Acció d'Innovació per a la convocatòria Industry 2020 in the Circular Economy del Programa Marc Horitzó 2020 (H2020) que proposa un canvi de paradigma innovador cap a una economia circular per al sector de l'habitatge demostrant la viabilitat d'un servei sistèmic integrat compost per 11 solucions circulars. HOUSEFUL introduirà solucions per a fer més eficients els recursos al llarg del cicle de vida d'un edifici, tenint en compte un enfocament circular integrat en el qual es tenen en compte els aspectes energètics, de materials, de residus i d'aigua. Aquest enfocament fomenta noves formes de concreció, augmentant la col·laboració entre les parts interessades de la cadena de valor de l'habitatge per a desenvolupar noves solucions i serveis circulars. El concepte HOUSEFUL serà demostrat a gran escala en 4 llocs de demostració a Àustria i Espanya, adaptant el concepte a diferents escenaris, incloent edificis d'habitatges socials. El projecte HOUSEFUL compta amb un pressupost global de 8,54 milions d'euros en 4 anys i mig, durant els quals s'avaluaran les seves solucions des del punt de vista mediambiental, econòmic i social. Els resultats obtinguts s'utilitzaran per a definir un servei integrat HOUSEFUL que serà impulsat i promogut a través d'un SaaS (Programari as a Service). El SaaS integrarà una Eina de Circularitat per a quantificar el nivell de circularitat dels edificis i inclourà diferents solucions circulars que s'oferiran com a serveis, incentivant a la cadena de valor de l'habitatge a redissenyar els models de negoci tradicionals cap als circulars. El consorci està format per:
 • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Agència de l'Habitatge de Catalunya, Condicionament Terrassenc Associació, Fundació CARTIF, Sistemes Avançats d'energia solar tèrmica SCCL – Aiguasol, Comitè Europeen de Coordinació de l'Hàbitat Social AISBL, Water, Environment and Business for Development S.L. i IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya).
 • Alchemia-Nova – GmbH, Architekturbüro Reinberg ZT GmbH i Neues Leben Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H. (Àustria).
 • Visum Limited (Irlanda).
 • LGI consulting Sarl (França).
 • Turntoo B.V. (Països Baixos).
 • Fondazione icons (Itàlia).
 • HOMEBIOGAS LTD (Israel).
 

Projecte “GeoFit”

GEOFIT és un projecte de col·laboració industrial per a la Convocatòria Competitive Low-Carbon Energy dins del Programa Marc Horitzó 2020 (H2020) destinat a la implementació de sistemes geotèrmics millorats (EGS-*Enhanced Geothermal Systems) rendibles en la rehabilitació d'edificis energèticament eficients. Això implica el desenvolupament tècnic de EGS innovadors i els seus components, com a configuracions de bescanviadors de calor no estàndard, una bomba de calor híbrida nova i sistemes de bomba de calor de compressió accionats elèctricament i un conjunt de components de calefacció i refrigeració que s'integraran amb els nous conceptes GSHP, tots ells especialment dissenyats per a ser aplicats en projectes de rehabilitació d'eficiència energètica. Per a fer viables els nous EGS en la rehabilitació d'edificis energèticament eficients, es desenvolupa un conjunt d'eines i tecnologies, entre les quals s'inclouen: tecnologies d'avaluació de riscos de baixa invasió, inspecció de l'emplaçament i tècniques de supervisió de la construcció en el lloc de treball (SHM), sistemes de control per a EGS rendibles i optimitzats en la fase d'operació i noves eines específiques habilitades per a BIM per a la gestió d'obres de rehabilitació basades en la geotèrmia (plataforma GEOBIM).El projecte compta amb un pressupost global de 9,84 milions d'euros en 4 anys, durant els quals integrarà aquests desenvolupaments tècnics dins d'un nou marc de gestió basat en Solucions de Disseny i Distribució Integrats (IDDS). El procés impulsat per IDDS es materialitzarà en la Plataforma de Gestió de Retro adaptacions Geo-*BIM (eina Geo-*BIM). El consorci està format per:
 • COMSA Corporació d'Infraestructures S.L., , Ajuntament de Sant Cugat, Catalana de Perforacions S.A., Fundació Eurecat, Comet Gesinco S.L. , Associació Espanyola de Normalització i IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya).
 • R2M Solution SRL, Università degli Studi di Perusa, IDS Georadar SRL i ITA Institut de Tecnologies Energètiques Avançades SIART - Sistemi Informativi Analisi Rischio Territoriale S.R.L. (Itàlia).
 • Ochsner Wärmepumpen GmbH, Fahrenheit AG i Carel Deutschland GmbH (Alemanya).
 • Nobatek (França).
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Àustria).
 • Uponor OYJ (Finlàndia).
 • National University of Ireland Galway i Comharchumann Fuinnimh Oileain Arann Teoranta (Irlanda).
 • ENERVALIS (Bèlgica).
 • Lülea Tekniska Universitet i Kungliga Tekniska Hoegskolan (Suècia).
 • Groenholland Geo Energiesystemen BV (Amsterdam).
 

Projecte “PWDron”

Projecte col·laboratiu de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació promogut pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), que té per objecte el desenvolupament d'un sistema centralitzat de seguiment automatitzat d'execució d'infraestructures en obra civil lineal (autopistes, autovies, carreteres, enllaços, línies fèrries i estacions, actuacions de moviments de terres en grans volums, estabilitat de talussos i xarxes de canalització) basat en drons de prestacions tecnològiques avançades, específicament desenvolupats en el marc del projecte, així com en una nova plataforma tecnològica d'intercanvi, tractament i distribució de dades.El projecte es centrarà en el desenvolupament d'un vehicle autònom d'adquisició de dades de grau industrial, el desenvolupament d'una eina generadora de models 3D i del núvol de punts associada així com de la seva integració en el sistema mitjançant la realització d'un model BIM tri-dimensional integrat amb tecnologia GIS per a l'obtenció d'un model GeoBIM (BIM geoposicionado), i en l'assemblatge de l'automatització de la presa de dades, el seu processament com a model digital i l'obtenció de resultats aplicables als requeriments de l'obra civil. El projecte compta amb un pressupost total de 900 mil euros en un termini de 18 mesos. El consorci està format per:
 • FCC Construcció, S. A.
 • UAV Autosystems Hovering Solutions, S.L.
 • IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U.
 

Projecte “ACTIV4.0”

Projecte col·laboratiu de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació promogut per les Comunitats RIS3CAT (ACCIÓ), que té per objecte la transformació cap a la gestió digital dels actius i processos en instal·lacions i xarxes proveïdores de serveis a través del desenvolupament del nou concepte de "Utilities 4.0", amb l'objectiu últim de poder oferir un millor servei al client/ciutadà. El projecte compta amb un pressupost total de 2,23 milions d'euros en un termini de tres anys i afrontarà la recerca i desenvolupament de les tecnologies que permetin la interoperabilitat entre màquines, sensors i persones a través de la Internet de les coses (IoT) o de les persones (IoP) i la capacitat de transformar dades en informació útil i fiable, l'agregació i visualització d'informació actual o predictible per a prendre decisions informades i resoldre problemes urgents amb poca antelació o prevenir la seva aparició, la capacitat autònoma per a la presa de decisions dels sistemes físics cibernètics o a delegació a un nivell superior mitjançant optimització multi-criteri en cas de conflicte, l'aplicació de la tecnologia BIM com a eina integradora d'informació rellevant per al disseny, operació i manteniment de les instal·lacions a partir de models avançats de representació 3D. El consorci està format per:
 • Ferrovial Serveis S.A.
 • Gas Natural Fenosa Generació, S.L.O. Gas Natural Catalunya SDG, S. a.
 • Aqualogy Business Programari
 • Aquatec
 • Aigües de Barcelona
 • Fundació Eurecat
 • Centri de Visió per Computador
 • Centre Específic de Recerca en Supervisió, Seguretat i Control Automàtic
 • Centri Tecnològic de l'Aigua
 • Worldsensing S.L.
 • IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U.
 

Projecte “HARSHWORK”

Projecte europeu HARSHWORK promogut per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), que té per objecte augmentar l'eficiència de la manipulació de peces que treballen en entorns difícils a través d'un model de programari que prediu i quantifica el desgast. El projecte compta amb un pressupost total de 1,83 milions d'euros en un termini de tres anys i optimitzarà els costos d'explotació reduint els períodes de manteniment, disminuint els costos i augmentant el rendiment de la maquinària. Els resultats del projecte són de gran interès per a les companyies mineres i els fabricants d'equips de mineria, així com per a una gamma més àmplia de siderúrgiques, enginyeria i reciclatge. El consorci està format per:
 • Consell general de Cambres de Comerc Indústria i Navegacio de Catalunya, Fundació CTM Centri Technologic, MASIAS RECYCLING i IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya).
 • Boliden Mineral AB, LTU Business AB, Luleå University of Technology (LTU) i SSAB AB (Suècia).
 • Outotec (Finlàndia).
 

Projecte “BIM4SAFETY”

Projecte Reptes Col·laboració finançat pel Ministeri d'Economia Indústria i Competitivitat, emmarcat en el Programa Estatal de Recerca Desenvolupament i innovació Orientada als Reptes de la Societat i el Pla Estatal de recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016, per a la utilització de metodologia BIM per al desenvolupament d'un nou sistema de monitoratge per a la millora de la seguretat en la fase de construcció d'edificis i infraestructures Civils – BIM4Safety. El projecte compta amb un pressupost de 780 mil euros en un termini de tres anys. El consorci està format per:
 • Vies i Construccions, SA
 • Fundació Eurecat
 • Impemer
 • IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U.
 

Projecte “INTERMODEL”

Projecte europeu INTERMODEL emmarcat en la convocatòria Mobility for Growth del programa Horizon 2020 (MG-8.4a-2015) que té per objecte desenvolupar una metodologia i eines TIC parar permetre una simulació avançada de models de plataformes logístiques intermodals de ferrocarril per a així donar suport a tasques relacionades amb les fases de disseny i operacionals. El projecte compta amb un pressupost total de 2,9 milions d'euros en un termini de 3 anys. El consorci està format per:
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Consorci Centre d'Innovacio del Transport 8CENIT), Vies i Construccions S.A. i BASF Construction Chemicals España S.L, IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya)
 • Bedeschi S.p.A., Contship Itàlia S.p.A. i Autorità Portuale della Spezia (Itàlia)
 • Zarzad Nadbaltyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o. ZNIK (Polònia)
 • Vianova Systems Finland Ltd. i VTT-*Teknologian tutkimuskeskus Oy (Finlàndia)
 • Kiruna Wagons AB (Suècia)
 • DHL Freight Germany Hòlding GmbH (Dinamarca)
 • Macomi B.V. (Països Baixos)
 

Projecte “Metgrow+”

Projecte europeu Metgrow+ emmarcat en el programa de recerca i desenvolupament Horizon 2020 que té per objecte desenvolupar noves tecnologies metal·lúrgiques innovadores que permetin dissenys flexibles, rendibles i sostenibles en la valorització de metalls de baixa llei tant en fonts primàries com en recursos secundaris. El projecte compta amb un pressupost total de 7,9 milions d'euros en un termini de 4 anys. El consorci està format per:
 • Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy i Outotec (Finlàndia)
 • Instytut Metali Niezelaznych i Profima Spolka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Polònia)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ab (Suècia)
 • Technical University Of Crete (Grècia)
 • Hellenic Copper Minis Ltd (Xipre)
 • D'appolonia Spa (Itàlia)
 • Kerneos SA (França)
 • Arche, Jm Reciclatge Nv, Universiteit Of Gent, Umicore, Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek Nv i Katholieke Univertiteit Leuven (Bèlgica)
 • Optimizacion Orientada a la Sostenibilitat SL, Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Urbaser SA i IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya)
 

Projecte “Hermes”

Projecte europeu Hermes de recerca i desenvolupament, finançat per la UE i emmarcat en la convocatòria Mobility for Growth “Smart Rail” (MG2.2) del nou programa Horizon 2020, que té per objecte l'optimització del disseny per a la fabricació un nou vagó de tren de mercaderies que a més utilitzarà nous materials i recobriments per a poder augmentar el factor de càrrega i al qual es dotarà també de sistemes de monitoratge. El projecte compta amb un pressupost de 6,7 milions d'euros en un termini de 36 mesos. El consorci està format per:
 • Dues universitats europees: Lulea Tekniska (Suècia) i Armines (França)
 • Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Fundació Centre Tecnològic de Manresa (CTM), ICL group i IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya)
 • Kiruna Wagon i SSAB Tunnplaet (Suècia)
 • Hempel (Dinamarca)
 

Projecte “IPAN – Innovate Popular Low Density Structural Panel“

Projecte de recerca “IPAN - Innovate Popular Low Density Structural Panell”, en el marc del 7th Framework Programme of Research and Development (ENV-2012.6.3 Innovative resource efficient technologies, processes and services) de la Unió Europea, que té per objectiu dissenyar el procés de producció a gran escala de panells estructurals de la indústria de la fusta, aprofitant tant el residu de fusta com la copa dels arbres (en concret els arbres de creixement ràpid), optimitzant l'acabat de la superfície amb resines innovadores, minimitzant les emissions i el consum de recursos. El projecte compta amb un pressupost total de 4.10 milions d'euros en un termini de tres anys. El consorci està format per:
 • Chimar Hellas (Grècia).
 • Ciaotech, IBL, IMAL i Università degli Studi di Milà (Itàlia).
 • Stela Laxhuber (Alemanya).
 • European Centri for Soft Computing i IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya).
 

Projecte “DOF – District of the Future”

Projecte de recerca “DOF - District of the Future”, en el marc del 7th Framework Programme of Research and Development (ICT-2013.6.4 Optimising Energy Systems in Smart Cities) de la Unió Europea, que té per objectiu desenvolupar una solució basada en tecnologies de la informació i comunicació per a facilitar el monitoratge, la gestió i l'optimització de producció i consum d'energia en tres districtes de tres ciutats d'Europa (Corby, Orleans i Sabadell). El projecte compta amb un pressupost total de 6,24 milions d'euros en un termini de tres anys. El consorci està format per:
 • Dalkia, Ville d'Orléans i EdenWay (França).
 • Electric Corby (Regne Unit).
 • VTT i Fortum (Finlàndia).
 • Telefonica, Exeleria i IDP Enginyeria i Arquitectura Ibèria, S.L.U. (Espanya).

Projecte “Smart Urban Management”

IDP ha estat distingida per l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Wego (World e-Governments Organization of Cities and Local Governments) que agrupa les ciutats més importants del món (Seül, Barcelona, París, Frankfurt, San Francisco, Són Paulo, Nairobi, Abu Dhabi, etc.) amb el primer premi en la categoria de Gestió Urbana (Urban Management) com a referent mundial en el camp de les ciutats intel · ligents (smart cities). En concret el projecte transforma la gestió actual de les ciutats en un model eficient mitjançant l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). El projecte és transversal i s'estructura en 6 eixos d'acció principals:
 • Medi ambient (gestió de residus, cicle de l'aigua, paràmetres ambientals).
 • Mobilitat (gestió activa del trànsit, del transport públic, i dels aparcaments. Impuls al vehicle elèctric).
 • Eficiència energètica (smart grid, smart building, enllumenat públic eficient).
 • Govern i ciutadania (e-administració, e-participació, govern obert i open data).
 • Competitivitat (co-working, tele-treball, e-learning, e-commerce).
 • Qualitat de vida (tele-assistència, telemedicina, seguretat pública i protecció civil).