R+D

PASSIÓ PER LA INNOVACIÓ

A IDP atorguem a la R+D la missió de transformar els nostres serveis i processos per aportar valor diferencial als nostres clients i la societat, i per això busquem les millores idees, i participem en grans projectes innovadors amb partners punters en tecnologia, i al voltant de tot el món.

 • Considerem la inversió en R+D com un pilar estratègic, i és per això que invertim el 4,2% de la facturació anual en R+D.
 • La cultura d'innovació s'ha convertit en l'autèntic motor del canvi i diferenciació d'IDP.

ACTUALS LINIES ESTRATÈGIQUES D'INNOVACIÓ

DIGITAL TWIN

Construcció del bessó digital d'una indústria, infraestructura o edifici, a fi d'optimitzar els seus processos de manteniment, operació i seguretat mitjançant la simulació en el model digital per a la posterior implementació en l'actiu físic.

INTERNET DE LES COSES

Implementem tota l'arquitectura de sonorització, recollint els senyals que enviem directament al cloud, per al seu tractament.

REALITAT VIRTUAL

Ajudem els nostres clients a prendre decisions sobre el seu projecte de manera immersiva mitjançant realitat virtual i augmentada, i igualment ens ajuda a explicar l'actiu de manera diferent fins i tot per a formació.

BIM

Emprem el BIM en totes les fases de projecte, obra i operació i manteniment, com a metodologia col·laborativa per a tots els agents, per a la creació i gestió de l'actiu, centralitzant tota la informació en una maqueta digital.

DRON

Seguiment automatitzat d'obres i manteniment d'infraestructures.

AUTOMATITZACIÓ

Desenvolupem els sistemes que automatitzen processos repetitius, per a reduir els seus costos i terminis.

NÚVOL DE PUNTS

Emprem l'escàner laser 3D per a l'aixecament de l'estat actual de l'actiu, a fi de la posterior construcció del model digital.

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Construcció d'una capa d'intel·ligència artificial sobre el Digital Twin realitzat, que, a partir d'aprendre de les situacions, automatitzi les accions a realitzar.

BLOCKCHAIN

Integrem el Blockchain amb el BIM o el Digital Twin per a la creació de Smart Contracts, així com el seu seguiment.

DATA DRIVEN

Digitalització de tots els processos que permeten tenir informació fiable, a partir de la qual construir els quadres de comandament d'indicadors amb els quals prendre les millors decisions.

ECONOMIA CIRCULAR

Implementació d'una nova economia basada en el principi de "tancar el cercle de vida" dels productes i els serveis, amb l'objectiu de mantenir el seu valor durant tot el seu cicle de vida, i així reduir al mínim la generació de residus.

ORGANISMES I PROGRAMES

Participem activament en els principals organismes i programes d'innovació i desenvolupament a nivell mundial amb l'objectiu de reforçar la competitivitat i l'eficiència dels nostres processos productius.

ACREDITACIONS

Diferents institucions avalen i certifiquen la nostra organització posant en valor el component innovador en els nostres projectes i activitats.

PROJECTES DE R+D

Projecte “SAIMIS”

El projecte SAIMIS per al disseny, desenvolupament i implementació d'un sistema automatitzat basat en un dron i eines tecnològiques per a inspecció d'infraestructures subterrànies. L'objectiu general és el disseny i desenvolupament d'una solució tecnològica per al control i inspecció en fase de manteniment d'infraestructures subterrànies (com ara túnels, galeries, pous, sistema de la xarxa urbana de clavegueram i xarxes de canalització subterrànies, entre d'altres); basada en l'ús d'una plataforma aèria no tripulada (UAV) i una eina tecnològica geoBIM1 que permeti en una etapa posterior a l'emmagatzematge i anàlisi automàtic de la informació capturada.El consorci està format per:
 • Geocisa
 • Cartif
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U

Projecte “PISCIA”

El projecto PISCIA és una plataforma d'interoperabilitat de serveis del cicle de l'aigua. L'objectiu principal del projecte és el desenvolupament d'un prototip experimental d'un entorn BIM per al sector de l'aigua capaç d'integrar, orquestrar i oferir nous serveis de gestió hídrica als responsables operatius i estratègics. Aquest prototip permetrà la interconnexió, la gestió i l'orquestració intel·ligent de les eines, sistemes, aplicacions, i dispositius existents no només en la infraestructura d'aigua sinó també en altres serveis que s'ofereixi a la ciutadania (energia, salut, banca, etc. ). La implementació i ús d'estàndards oberts a nivell de procés, maximitzarà la interoperabilitat (sintàctica i semàntica), homogeneïtzarà l'intercanvi d'informació i permetrà derivar nous esdeveniments sobre la base de la informació intercanviada fent un pas endavant cap a la interoperabilitat creuada entre dominis.El consorcio està format per:
 • Eurecat
 • Cetaqua
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U

Projecte “Sphere”

El projecte SPHERE és una Acció d'Innovació per a la convocatòria Industrial Sustainability del Programa Marc Horitzó 2020 (H2020) que proposa la millora i optimització del disseny, construcció i rendiment energètic dels edificis, i la gestió, reduint els costos de construcció i el seu impacte mediambiental alhora que s'incrementa el rendiment energètic global. Aquest concepte de Digital Twin és de fet una base de dades distribuïda però coordinada, que inclou informació d'objectes geomètrics que formen un model virtual sincronitzat únic de la realitat. Com s'ha demostrat en altres camps, l'agermanament d'aquest model d'informació virtual amb la realitat ajuda significativament en la presa de decisions durant cada fase de la construcció de l'edifici. vida útil (fabricació, disseny, construcció, manteniment, operació, rehabilitació i fins i tot demolició). La plataforma TIC al núvol SPHERE permetrà interactuar amb els diferents grups d'interès durant qualsevol fase de l'actiu amb un model Digital Twin d'informació de l'edifici i un conjunt escalable de diferents eines de programari, com eines de simulació de la demanda / rendiment d'energia , sistemes de suport a la presa de decisions i de coaching, BEMs o Algorismes de manteniment predictiu habilitats per IOT.El consorci està format per:
 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy i CAVERION Suomy Oy (Finlàndia).
 • R2M Solution SRL i DE5 Services Srl (Itàlia).
 • COMSA Instal·lacions i Sistemes Industrials, S. a., Fundació Eurecat, Comet Gesinco S.L., Empresaris Agrupats Internacional i IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U.(coordinador) (Espanya).
 • NEANEX International B.V. (Bèlgica).
 • BASF Construction Solutions GmbH i Ascora GmbH (Alemanya).
 • Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO (Països Baixos).
 • OCTOPUSSY Agence pour la Creation et la Diffusion d'Activités Culturelles Artistiques Technologiques Scientifiques (França).
 • EKODENGE Sustainability Engineering Limited (Turquia).
 • CREU Rhomberg GmbH (Àustria).
 • National University of Ireland, Galway, Enerit (Irlanda).
 • VRM Technology (Regne unit).

Projecte “Hycool”

El projecte HyCool és una acció d'innovació per a la convocatòria d'energia competitiva amb baixes emissions de carboni en el marc del programa marco Horitzó 2020 (H2020), que el seu objectiu és augmentar l'ús actual de la calor solar en els processos industrials, i per a això el projecte proposa l'acoblament d'un nou col·lector solar tèrmic Fresnel CSP (FCSP) amb bombes de calor híbrides (HHP) especialment construïdes (una combinació "dues en un" de bombes de calor d'adsorció i bombes de calor basades en compressors). Les dues característiques principals del sistema HyCool són la Flexibilitat i l'Eficiència i permetran diferents estratègies per a un sistema viable tècnica i econòmicament. Durant la fase de Despeses de Capital, la simplicitat estarà orientada a la cerca de facilitat en l'optimització de la configuració del disseny, la construcció modular i els ITS per a l'engegada. Durant la fase despeses operatives, l'equilibri òptim entre la Flexibilitat i Eficiència Operativa del Sistema HyCool estarà orientat a maximitzar la rendibilitat de HyCool en cada cas individual.El consorci està format per:
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U., Veolia Serveis Catalunya S.A.O., Associació Espanyola de Normalització, Bo de Debò, S.L. i Comet Gesinco S.L (Espanya).
 • Eidgenossische Materialprufungs und Forschungsanstalt (Suècia).
 • Givaudan Suisse S.A. (Suïssa).
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche, R2M Solution SRL i Ciaotech Srl (Itàlia).
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Ecotherm Àustria GmbH (Àustria).
 • Fahrenheit AG, Dr. Jakob Energy Research GmbH & Co. K.G. (Alemanya).
 • Ekodenge Muhendislik Mimarlik Danismanlik Ticaret Anonim Sirketi (Turquia).

Projecte “Houseful”

El projecte HOUSEFUL és una Acció d'Innovació per a la convocatòria Industry 2020 in the Circular Economy del Programa Marc Horitzó 2020 (H2020) que proposa un canvi de paradigma innovador cap a una economia circular per al sector de l'habitatge demostrant la viabilitat d'un servei sistèmic integrat compost per 11 solucions circulars. HOUSEFUL introduirà solucions per fer més eficients els recursos al llarg del cicle de vida d'un edifici, tenint en compte un enfocament circular integrat en el qual es tenen en compte els aspectes energètics, de materials, de residus i d'aigua. Aquest enfocament fomenta noves formes de co-creació, augmentant la col·laboració entre les parts interessades de la cadena de valor de l'habitatge per desenvolupar noves solucions i serveis circulars. El concepte HOUSEFUL serà demostrat a gran escala en 4 llocs de demostració a Àustria i Espanya, adaptant el concepte a diferents escenaris, incloent edificis d'habitatges socials.El projecte HOUSEFUL compta amb un pressupost global de 8,54 milions d'euros en 4 anys i mig, durant els quals s'avaluaran les seves solucions des del punt de vista mediambiental (Anàlisi del Cicle de Vida), econòmic (Cost del Cicle de Vida) i social (Anàlisi social). Els resultats obtinguts s'utilitzaran per definir un servei integrat HOUSEFUL que serà impulsat i promogut a través d'un SaaS (Software as a Service). El SaaS integrarà una Eina de Circularitat per quantificar el nivell de circularitat dels edificis i inclourà diferents solucions circulars que s'oferiran com a serveis, incentivant a la cadena de valor de l'habitatge a redissenyar els models de negoci tradicionals cap als circulars. 10 edificis seguidors de la UE es comprometran juntament amb el suport d'una comunitat Col·laborativa d'Experts en Habitatge per replicar els resultats de HOUSEFUL i maximitzar l'impacte del projecte.El consorci està format per:
 • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, Agència de l'Habitatge de Catalunya, Condicionament Terrassenc Associació, Fundació CARTIF, Sistemes Avançats d'energia solar tèrmica SCCL – Aiguasol, Comitè Europeen de Coordinació de l'Habitat Social AISBL, Water, Environment and Business for Development S.L. e IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U. (Espanya).
 • Alchemia-Nova – GmbH, Architekturbüro Reinberg ZT GmbH i Neues Leben Gemeinnützige Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Reg. Gen.m.b.H. (Àustria).
 • Visum Limited (Irlanda).
 • LGI consulting Sarl (França).
 • Turntoo B.V. (Països Baixos).
 • Fondazione icons (Itàlia).
 • HOMEBIOGAS LTD (Israel).

Projecte “GeoFit”

GEOFIT és un projecte de col·laboració industrial per a la Convocatòria Competitive Low-Carbon Energy dins del Programa Marco Horitzó 2020 (H2020) destinat a la implementació de sistemes geotèrmics millorats (EGS-Enhanced Geothermal Systems) rendibles en la rehabilitació d'edificis energèticament eficients. Això implica el desenvolupament tècnic de EGS innovadors i els seus components, com a configuracions de bescanviadors de calor no estàndard, una bomba de calor híbrida nova i sistemes de bomba de calor de compressió accionats elèctricament i un conjunt de components de calefacció i refrigeració que s'integraran amb els nous conceptes GSHP, tots ells especialment dissenyats per ser aplicats en projectes de rehabilitació d'eficiència energètica.Per fer viables els nous EGS en la rehabilitació d'edificis energèticament eficients, es desenvolupa un conjunt d'eines i tecnologies, entre les quals s'inclouen: tecnologies d'avaluació de riscos de baixa invasió, inspecció de l'emplaçament i tècniques de supervisió de la construcció en el lloc de treball (SHM), sistemes de control per EGS rendibles i optimitzats en la fase d'operació i noves eines específiques habilitades per BIM per a la gestió d'obres de rehabilitació basades en la geotèrmia (plataforma GEOBIM). A més, el projecte està compromès amb l'aplicació de noves tècniques de perforació com la perforació vertical millorada de baixa invasió i les tecnologies sense rases.El projecte compta amb un pressupost global de 9,70 milions d'euros en 4 anys, durant els quals integrarà aquests desenvolupaments tècnics dins d'un nou marc de gestió basat en Solucions de Disseny i Distribució Integrats (IDDS). El procés impulsat per IDDS es materialitzarà en la Plataforma de Gestió de Retroadaptacions Geo-BIM (eina Geo-BIM).El consorci està format per:
 • COMSA Corporación de Infraestructuras S.L., IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U., ayuntamiento de SantCugat, Iberia, Catalana de Perforacions S.A., Fundació Eurecat, Comet Gesinco S.L. i Asociación Española de Normalización (Espanya).
 • R2M Solution SRL, Università degli Studi di Perugia, IDS Georadar SRL e ITA Instituto de Tecnologías Energéticas Avanzadas SIART - Sistemi Informativi Analisi Rischio Territoriale S.R.L. (Itàlia).
 • Ochsner Wärmepumpen GmbH, Fahrenheit AG i Carel Deutschland GmbH (Alemanya).
 • Nobatek (França).
 • AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Àustria).
 • Uponor OYJ (Finlàndia).
 • National University of Ireland Galway i Comharchumann Fuinnimh Oileain Arann Teoranta (Irlanda).
 • ENERVALIS (Bèlgica).
 • Lülea Tekniska Universitet i Kungliga Tekniska Hoegskolan (Suècia).
 • Groenholland Geo Energiesystemen BV (Amsterdam).

Projecte “PWDron”

Projecte col·laboratiu de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació promogut pel Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), que té per objecte el desenvolupament d'un sistema centralitzat de seguiment automatitzat d'execució d'infraestructures en obra civil lineal (autopistes, autovies, carreteres , enllaços, línies fèrries i estacions, actuacions de moviments de terres en grans volums, estabilitat de talussos i xarxes de canalització) basat en drones de prestacions tecnològiques avançades, específicament desenvolupats en el marc del projecte, així com en una nova plataforma tecnològica d'intercanvi , tractament i distribució de dades.El projecte compta amb un pressupost total d'1 milió d'euros en un termini d'un any i mig, durant el qual es centrarà en el desenvolupament d'un vehicle autònom d'adquisició de dades de grau industrial, el desenvolupament d'una eina generadora de models 3D i del núvol de punts associada així com de la seva integració en el sistema mitjançant la realització d'un model BIM tridimensional integrat amb tecnologia GIS per a l'obtenció d'un model GeoBIM (BIM geoposicionat), i en l'acoblament de l'automatització de la presa de dades, el seu processament com a model digital i l'obtenció de resultats aplicables als requeriments de l'obra civil.El consorci està format per:
 • FCC Construcción, S.A.
 • UAV Autosystems Hovering Solutions, S.L.
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U.

Projecte “ACTIV4.0”

Projecte col·laboratiu de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació promogut per les Comunitats RIS3CAT (ACCIÓ), que té per objecte la transformació cap a la gestió digital dels actius i processos en instal·lacions i xarxes proveïdores de serveis a través del desenvolupament del nou concepte de "Utilities 4.0", amb l'objectiu últim de poder oferir un millor servei al client/ciutadà.El projecte compta amb un pressupost total de 2,23 milions d'euros en un termini de tres anys i afrontarà la investigació i desenvolupament de les tecnologies que permetin la interoperabilitat entre màquines, sensors i persones a través de la Internet de les coses (IOT) o de les persones (IoP) i la capacitat de transformar dades en informació útil i fiable, l'agregació i visualització d'informació actual o previsible per prendre decisions informades i resoldre problemes urgents amb poca antelació o prevenir la seva aparició, la capacitat autònoma per a la presa de decisions dels sistemes físics cibernètics o delegació a un nivell superior mitjançant optimització multi-criteri en cas de conflicte, l'aplicació de la tecnologia BIM com a eina integradora d'informació rellevant per al disseny, operació i manteniment de les instal·lacions a partir de models avançats de representació 3D.El consorci està format per:
 • Ferrovial Servicios S.A.
 • Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U.
 • Gas Natural Catalunya SDG, S.A.
 • Aqualogy Business Software
 • Aquatec
 • Aigües de Barcelona
 • Fundació Eurecat
 • Centre de Visió per Computador
 • Centro Específico de Investigación en Supervisión, Seguridad y Control Automático
 • Centre Tecnològic de l'Aigua
 • Worldsensing S.L.
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U.

Projecte “HARSHWORK”

Projecte europeu HARSHWORK promogut per l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia (EIT), que té per objecte augmentar l'eficiència de la manipulació de peces que treballen en entorns difícils a través d'un model de programari que prediu i quantifica el desgast.El projecte compta amb un pressupost total de 1,56 M d'euros en un termini de tres anys y optimitzarà els costos d'explotació reduint els períodes de manteniment, disminuint els costos i augmentant el rendiment de la maquinària. Els resultats del projecte són de gran interès per a les companyies mineres i els fabricants d'equips de mineria, així com per a una gamma més àmplia de siderúrgiques, enginyeria i reciclatge.El consorci està format por:
 • Consell general de Cambres de Comerc Industria i Navegacio de Catalunya, Fundació CTM Centre Technologic, MASIAS RECYCLING i IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U. (Espanya).
 • Boliden Mineral AB, LTU Business AB, Luleå University of Technology (LTU) i SSAB AB (Suècia).
 • Outotec (Finland) Oy (Finlàndia).

Projecte “BIM4SAFETY”

Projecte Reptes Col·laboració finançat pel Ministeri d'Economia Indústria i Competitivitat, emmarcat en el Programa estatal de Recerca Desenvolupament i innovació Orientada als Reptes de la Societat i el Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016 dins l'Objectiu Temàtic "Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació de qualitat", per a la utilització de la metodologia BIM per al desenvolupament d'un nou sistema de monitorització per a la millora de la seguretat en la fase de construcció d'edificis i infraestructures civils - BIM4Safety.El consorci està format per:
 • Vías y Construcciones, SA
 • Fundació Eurecat
 • Impemer
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, SLU

Projecte “INTERMODEL”

Projecte europeu INTERMODEL emmarcat en la convocatòria Mobility for Growth del programa Horizon 2020 (MG-8.4ª-2015) que té per objecte desenvolupar una metodologia i eines TIC parar permetre una simulació avançada de models de plataformes logístiques intermodals de ferrocarril per així donar suport a tasques relacionades amb les fases de disseny i operacionals.El consorci està format per:
 • IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U., Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Consorci Centre d'Innovacio del Transport, Vías i Construcciones S.A. i BASF Construction Chemicals España S.L (Espanya)
 • Bedeschi S.p.A., Contship Italia S.p.A. i Autorità Portuale della Spezia (Itàlia)
 • Zarzad Nadbaltyckich Inicjatyw Klastrowych Sp. z o.o. ZNIK (Polònia)
 • Vianova Systems Finland Ltd. i VTT-Teknologian tutkimuskeskus Oy (Finlàndia)
 • Kiruna Wagons AB (Suècia)
 • DHL Freight Germany Holding GmbH (Dinamarca)
 • Macomi B.V. (Paísos Baixos)

Projecte “Metgrow+”

Projecte europeu Metgrow+ emmarcat en el programa de recerca i desenvolupament Horizon 2020 que té per objecte desenvolupar noves tecnologies metal·lúrgiques innovadores que permetin dissenys flexibles, rentables i sostenibles en la valorització de metalls de baixa llei tant en fonts primàries com en recursos secundaris.El consorci està format per:
 • Teknologian Tutkimuskeskus Vtt Oy i Outotec (Finlàndia)
 • Instytut Metali Niezelaznych i Profima Spolka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poloòia)
 • SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ab (Suècia)
 • Technical University Of Crete (Grècia)
 • Hellenic Copper Mines Ltd (Xipre)
 • D'appolonia Spa (Itàlia)
 • Kerneos SA (França
 • Arche, Jm Reciclaje Nv, Universiteit Of Gent, Umicore, Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek Nv i Katholieke Univertiteit Leuven (Bèlgica)
 • Optimizacion Orientada a la Sostenibilidad SL, Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Urbaser SA i IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U. (Espanya)

Projecte “Hermes”

Projecte europeu Hermes de recerca i desenvolupament, finançat per la UE emmarcat en la convocatòria Mobility for Growth "Smart Rail" (MG2.2) del nou programa Horizon 2020, que té per objecte l'optimització del disseny per a la fabricació un nou vagó de tren de mercaderies que a més farà servir nous materials i recobriments per poder augmentar el factor de càrrega i al qual es dotarà també de sistemes de monitorització.El consorci està format per:
 • Dos universitat europees: Lulea Tekniska (Suecia) iArmines (Francia)
 • Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), Fundació Centre Tecnològic de Manresa (CTM), ICL group i IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U. (España)
 • Kiruna Wagon i SSAB Tunnplaet (Suecia)
 • Hempel (Dinamarca)

Projecte “IPAN – Innovate Popular Low Density Structural Panel“

Projecte d'investigació "IPAN - Innovate Popular Low Density Structural Panel", en el marc del 7th Framework Programme of Research and Development (ENV-2012.6.3 Innovative resource efficient technologies, processes and services) de la Unió Europea, que té per objectiu dissenyar el procés de producció a gran escala de panells estructurals de la indústria de la fusta, aprofitant tant el residu de fusta com la copa dels arbres (en concret a els arbres de creixement ràpid), optimitzant l'acabat de la superfície amb resines innovadores, minimitzant les emissions i el consum de recursos.

El consorci està format per:

 • Chimar Hellas (Grècia).
 • Ciaotech, IBL, IMAL i Università degli Studi di Milano (Itàlia).
 • Stela (Alemanya).
 • European Centre for Soft Computing i IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U.(Espanya).

Projecte “DOF – District of the Future”

Projecte de recerca “DOF - District of the Future”, en el marc del 7th Framework Programme of Research and Development (ICT-2013.6.4 Optimising Energy Systems in Smart Cities) de la Unió Europea, que té per objectiu desenvolupar una solució basada en tecnologies de la informació i comunicació per a facilitar la monitorització, la gestió i l’optimització de producció i consum d’energia a tres districtes de tres ciutats d’Europa (Corby, Orleans i Sabadell).

El consorci està format per:

 • Cardiff University (Gran Bretanya).
 • Dalkia i EdenWay (França).
 • Everis (Bèlgica).
 • VTT i Fortum (Finlàndia).
 • Telefonica, Exeleria i IDP Ingeniería y Arquitectura Iberia, S.L.U. (Espanya).

Projecte “Smart Urban Management”

IDP ha estat distingida per l'Organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Wego (World e-Governments Organization of Cities and Local Governments) que agrupa les ciutats més importants del món (Seül, Barcelona, París, Frankfurt, San Francisco, Són Paulo, Nairobi, Abu Dhabi, etc.) amb el primer premi en la categoria de Gestió Urbana (Urban Management) com a referent mundial en el camp de les ciutats intel · ligents (smart cities).En concret el projecte transforma la gestió actual de les ciutats en un model eficient mitjançant l'ús intensiu de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).El projecte és transversal i s'estructura en 6 eixos d'acció principals:
 • Medi ambient (gestió de residus, cicle de l'aigua, paràmetres ambientals).
 • Mobilitat (gestió activa del trànsit, del transport públic, i dels aparcaments. Impuls al vehicle elèctric).
 • Eficiència energètica (smart grid, smart building, enllumenat públic eficient).
 • Govern i ciutadania (e-administració, e-participació, govern obert i open data).
 • Competitivitat (co-working, tele-treball, e-learning, e-commerce).
 • Qualitat de vida (tele-assistència, telemedicina, seguretat pública i protecció civil).