GESTIONA DIGITAL I COLABORATIVAMENTE ELS TEUS ACTIUS AMB ELS SEUS EXPLOTADORS

GESTIONA DIGITAL I COLABORATIVAMENTE ELS TEUS ACTIUS AMB ELS SEUS EXPLOTADORS

Ets el propietari d’un o diversos actius i tens un contracte amb explotadors o inquilins que han de complir unes obligacions de manteniment, explotació i reforma, però desconeixes què fa l’explotador del teu actiu, com porta el manteniment, com fa obres de reforma, si disposa dels certificats, no tens una planificació ni priorització objectiva d’inversions… en aquest cas serà difícil aconseguir els teus objectius i podràs perdre valuoses oportunitats.

Sovint et trobes amb múltiples desafiaments en la gestió dels teus actius :

  • Tens falta d’informació i documentació de com l’explotador està gestionant l’actiu, referent a les seves obligacions contractuals.
  • Tens falta d’informació de l’actiu, del seu inventari real, així com de l’estat de cada element d’aquest actiu, de les necessitats d’inversió, de les necessitats de manteniments endarrerits, d’obsolescència d’elements d’inventari.
  • No tens una planificació d’inversions amb criteris objectius per a maximitzar el benefici obtingut per aquestes inversions.
  • Els canvis d’inquilins es retarden per la necessitat de revisar i recondicionar les instal·lacions.

Et proposem la solució amb una metodologia senzilla en 4 fases:

Fase 1: Digitalitza l’actiu, inventariant-lo paramètrica i geomètricament a BIM .
Fase 2: Digitalitza la relació entre les parts respecte del contracte entre tots dos, incorporant en aquesta digitalització report periòdic informació i documentació necessària.
Fase 3: Incorpora tot això en una plataforma web col·laborativa, fàcilment usable, que et permet fer un seguiment al detall de l’actiu, el seu inventari, i l’estat dels elements d’inventari i portar així un seguiment fàcil de les obligacions del contracte, en temps real, en cloud.
Fase 4: Defineix índexs per a objectivar la planificació i priorització de les inversions sobre la base de criteris de salut, risc, cost i impacte social-ambiental d’una fallada de l’actiu.

Amb tot això pretenem optimitzar la utilització i operacions de l’actiu:

  • Conèixer i tenir actualitzat l’inventari real de l’actiu, en temps real i de manera transparent i col·laborativa entre totes dues parts.
  • Transparència en el seguiment del contracte entre les parts.
  • Reducció de temps en la presa de decisions sobre l’actiu, de reformes, de nous inquilins a la marxa de l’actual, comercialitzar-lo millor i més ràpid, podent visualitzar l’actiu fins i tot abans que estigui lliure.
  • Planificar i prioritzar les inversions en l’actiu, objectivant les inversions sobre la base d’indicacions de negoci.
  • Unificar tota la informació en la plataforma DTwin, que ens permet avançar cap a la Industria4.0, i ens permet un control i seguiment dels actius en explotació mitjançant el bessó digital.
  • Connectar amb altres sistemes de gestió com ERP, GMAO, BMS, per a la gestió integral i de negoci dels actius.

Rep les nostres newsletter