EL VALOR DEL DIGITAL EN SITUACIONS EXCEPCIONALS

EL VALOR DEL DIGITAL EN SITUACIONS EXCEPCIONALS

La situació actual, amb les necessitats de limitar el moviment de persones per a evitar riscos de contagi, fa que les operacions de moltes infraestructures i actius puguin veure’s afectades molt negativament. Bé per la dificultat de moure persones, bé per la complexitat de garantir les mesures sanitàries adequades, o en el pitjor dels casos per haver estat afectat el nostre propi personal per la pandèmia.

L’entorn operatiu físic (OT) on mantinguem actius, bé siguin maquinària, instal·lacions industrials o equipaments d’edificis requereix d’un accés físic a aquests actius. Al contrari dels entorns d’oficina (IT), on la possibilitat d’accés remot i teletreball és relativament viable, l’accés a infraestructures i instal·lacions continua encara requerint un alt nivell físic presencial. Aquest aspecte el fa especialment vulnerable a situacions com l’actual, on la disponibilitat i la mobilitat de persones pot veure’s seriosament afectat. I on qualsevol acció que minimitzi el risc i possibilitat de contagi pot ser una gran diferència.

La gestió digital d’actius utilitzant Bessons Digitals aporta certs avantatges en qualsevol escenari, però que en situacions crítiques com l’actual poden marcar una gran diferència. Un bessó digital permet fer una gestió molt més pròxima d’infraestructures reals que només utilitzant els sistemes tradicionals com SCADAS, BMS i GMAO.

En l’operació i manteniment, permet, entre altres coses visualitzar les infraestructures en un model 3D amb les dades d’operació i manteniment reals. Això ajuda considerablement a minimitzar el nombre d’intervencions físiques i racionalitzar les que es realitzin, optimitzant l’accés i l’actuació de cadascuna d’elles, i optimitzant l’agregació d’activitats en una única visita/intervenció. Addicionalment, si les intervencions han de realitzar-se per personal que habitualment no treballa en aquestes instal·lacions, l’ajuda d’un bessó digital pot ser molt important per a optimitzar aquesta intervenció.

En la gestió d’actius, espais i monitoratge, el bessó digital ens pot ajudar en una àgil gestió dels espais per a canvis ràpids quant a la dedicació d’espais. Podem veure la disponibilitat d’espai addicional per a magatzematge, facilitat d’accés i disponibilitat d’equipaments per a poder condicionar espais d’una forma àgil. Aquest punt cobra encara més rellevància si disposem de múltiples actius per a gestionar en una situació on és necessari minimitzar les visites i inspeccions per les persones.

Disposar d’un bessó digital de les nostres instal·lacions/edificis/infraestructures aporta sempre un gran valor, però en situacions crítiques, aquesta pot ser l’eina que marqui la diferència en la gestió d’aquests escenaris excepcionals.

Rep les nostres newsletter