EL BID ADJUDICA A IDP L’ESTUDI QUE ANALITZI L’IMPACTE DE LES TIC AL MERCAT DE RECICLATGE D’AMÈRICA LLATINA

EL BID ADJUDICA A IDP L’ESTUDI QUE ANALITZI L’IMPACTE DE LES TIC AL MERCAT DE RECICLATGE D’AMÈRICA LLATINA

El Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) amb seu a Washington (EUA) adjudica a IDP els serveis de consultoria internacional per a l’elaboració de l’estudi que investigui les possibilitats que ofereixen les TIC en la recollida i tractament de la informació, pel que fa als processos de reciclatge i moviments de materials.

La globalització del mercat de reciclatge augmenta la necessitat d’una anàlisi internacional de la cadena de material del producte que capturi les diferents etapes del seu cicle de vida, per això s’analitzaran totes les alternatives per al seguiment i monitoratge dels moviments de residus a la cadena de valor, a través de les següents etapes:

• Identificar com les noves eines de software i dispositius electrònics (com ara la identificació per radiofreqüència -RFID-) poden millorar el reciclatge a tot el món.
• Estudiar com les noves tecnologies (e-govern, els sistemes mòbils i software, sistemes de big data) estan involucrades en activitats de reciclatge.
• Proposar nous productes tecnològics que puguin donar suport, supervisar i estimular el reciclatge a Amèrica Llatina.
• Definir un pla pilot a implementar a ciutats de tres mides diferents: gran (més d’un milió d’habitants), mitjà (menys de 500.000 hab.) i petit (menys de 100.000 hab.).

A partir d’aquest estudi es definirà la forma més eficient, raonable i econòmica per estudiar i establir les rutes dels residus en països d’Amèrica Llatina, fent èmfasi en les principals necessitats de nova infraestructura per al reciclatge que contribuirien a l’increment real de les taxes de reciclatge.

Amb aquest nou contracte IDP es consolida com empresa de consultoria especialista en temes ambientals a América Llatina i Carib on en l’actualitat ja realitza treballs similars.

Rep les nostres newsletter