EL BID ADJUDICA A IDP L’ESTUDI DEL MERCAT DE RECICLATGE A NIVELL MUNDIAL

EL BID ADJUDICA A IDP L’ESTUDI DEL MERCAT DE RECICLATGE A NIVELL MUNDIAL

El Banc Interamericà de Desenvolupament (BID) amb seu a Washington (EUA), en el marc dels seus “Estudis regionals en gestió de residus sòlids”, adjudica a IDP els serveis de consultoria internacional per a l’elaboració de l’estudi que identifiqui els factors i les barreres dels mercats del reciclatge a nivell mundial.

L’àmbit geogràfic d’abast de la consultoria està format per tres blocs, 1) Països del Carib, 2) Unió Europea i 3) Panorama Mundial, i per a cadascun dels àmbits de l’estudi s’analitza:

• Descripció general de com s’aborda la recuperació de residus.
• Marc legal que regula la gestió de residus i el seu reciclatge.
• Nivells de recuperació de materials reciclables.
• Incentius i traves del sistema cap als recuperadors i empreses.
• Influència del sector públic i privat.
• Mecanismes de generació de les dades de recuperació i generació.
• Disponibilitat de serveis per al ciutadà.
• Tecnologies usades en el tractament i recollida dels residus.
• Estudi de les rutes d’exportació, importació i fluxos interns de materials reciclats.
• Estudis econòmics de costos, inversions, oferta, demanda, volatilitat dels preus, i identificació de factors que afecten a la seva cotització.

La consultoria centra els seus estudis en el flux principal de recuperació de materials reciclables provinents dels residus municipals. Tanmateix, és també part de l’abast de l’estudi la superposició d’altres fluxos com són la recuperació de materials reciclables provinents dels residus d’aparells elèctrics, electrònics i els reciclables provinents de residus industrials.

 

 

Rep les nostres newsletter