DYNAMO: PROGRAMACIÓ PER REVIT

DYNAMO: PROGRAMACIÓ PER REVIT

L’equip d’IDP organitza setmanalment diferents jornades de formació internes, liderades i presentades pels propis treballadors, que tenen com a finalitat conscienciar l’equip de la importància de col·laborar i compartir la informació i ampliar els nostres coneixements en diferents matèries que abasten des de les més tècniques i enfocades a coneixement de programari i moguis metodologies fins matèries més transversals de gestió, organització i desenvolupament personal.

Avui en dia, disposem de moltes eines que ens ajuden a ser més eficients i productius en el nostre treball, però tendim a caure en processos repetitius i improductius a causa del desconeixement d’elles. Ja sigui de la seva existència o del seu ús.

En una de les primeres sessions realitzades hem parlat sobre DYNAMO, una de les eines més útils per a la realització de projectes i gestió de la informació en l’entorn BIM.

Per què fem servir DYNAMO a IDP?

Entre altres avantatges, l’ús de DYNAMO ens permet:

 • Automatitzar processos repetitius
 • Millorar el rendiment de Revit i del projecte
 • Facilitat i precisió en la gestió de models i la generació de geometries.
 • Participació positiva en el workflow
 • Eliminació d’errors deguts al factor humà, tant en modelatge com a l’entrada de dades

No obstant això, hi ha ocasions en què no recomanem el seu ús:

 • Funciona per a processos lineals, amb la qual cosa no és apte per a la multitasca. Per a aquest tipus de rutines, programem des de l’API de Revit
 • Necessita de personal format, ja que el seu ús no és de primeres senzill

 

Per facilitar l’ús col·laboratiu de les rutines de DYNAMO que cada un realitza individualment seguim un procediment de creació i guardat d’aquestes rutines al servidor. L’interessant d’això, és que tots podem participar en la millora i la productivitat dels projectes compartint aquest desenvolupament que, tot i que comporta un esforç previ, posteriorment suposa un estalvi de temps en el projecte pel qual va ser creada la rutina, així com en futurs projectes en el qual el procés es repeteixi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegem la interfície de DYNAMO:

 

 

 

 

 

 

Es divideix en 5 regions:

 

 1. La barra de Menú (1), com en qualsevol programa, engloba eines, opcions de visualització, de configuració, ajuda … i la més interessant, els packages o paquets, que conté una llibreria en línia de descàrrega de paquets de nodes ja creats prèviament per altres usuaris, o degut a actualitzacions del programa.
 2. La barra d’eines (2) d’accés ràpid: nou arxiu, guardat, desfer …
 3. La llibreria de nodes (3) és segurament la regió més interessant del programa. Ja que, són els paquets de nodes el que fa que el programa que permeti crear, modificar o consultar dins del nostre model.
 4. L’espai de treball (4), és el lloc físic on es col·loquen els nodes, els quals hauran d’enllaçar-se entre si per aconseguir les accions. A més, en segon pla, dins el mateix espai de treball, es visualitza geomètricament les accions que s’estan produint en fer ús dels nodes.
 5. I finalment, la barra d’execució (5), que té com a funció decidir si l’acció dels nodes es durà a terme de manera automàtica simultàniament al seu ús, o de manera manual. A causa de la possible complicació de la rutina, es recomana l’ús de Dynamo de manera manual, i només executar la rutina quan estigui acabada, o quan es requereixi provar el seu ús.

 

Tot i que la part teòrica del programa és molt més extensa que reconèixer la seva interfície, com a exemple d’ús i aplicació en el disseny de projectes veurem breument com crear rutines bàsiques, en aquest cas la creació d’un mur.

 

El procediment per completar amb èxit una rutina és identificar el node amb l’acció que es vol realitzar, en aquest cas, la creació d’un mur mitjançant una línia i nivells, que és l’últim dels nodes.

Per tenir un Output, que seria el mur (Wall), es necessiten una sèrie de punts que el mateix node indica, en aquest cas: c (corba); startLevel; endLevel; wallType. Per tant, caldria buscar nodes en Dynamo amb els quals s’aconsegueixin aquests inputs. Si el node utilitzat per aconseguir aquests inputs requereix de més inputs per a la creació de l’element, l’operació continua sent la mateixa, buscar nodes que facilitin els inputs. És el cas de l’input c, corba., Que necessita d’un punt inicial i un punt final, i per tant un node que faci un punt, i al seu torn, el punt necessita dues coordenades, de manera que caldria utilitzar un altre node , number, per obtenir-lo. La lectura de la rutina es faria de dreta a esquerra, pes poder entendre el funcionament de la mateixa.

Durant la jornada es plantegen múltiples i noves possibilitats d’aplicació amb diferents casuístiques que poden generar noves rutines interessants, la qual cosa indica que DYNAMO és una eina molt pràctica que resol situacions habituals durant l’execució del projecte.

Rep les nostres newsletter