DIGITAL TWIN PER A TRANSFORMAR LA GESTIÓ DELS RESIDUS

DIGITAL TWIN PER A TRANSFORMAR LA GESTIÓ DELS RESIDUS

El sector de la gestió i tractament de residus està sofrint una evolució natural en el qual la innovació i les noves tecnologies estan tenint un paper fonamental.

La recuperació de materials presents en els residus que es duu a terme en les plantes de selecció i tractament de residus és fonamental per a consolidar el model d’Economia Circular i és necessari que els processos es transformin, ja sigui per a maximitzar la recuperació de materials, així com garantir la qualitat dels materials recuperats.

El canvi de paradigma en la indústria fa imprescindible que superem les barreres tradicionals entorn a la gestió i recuperació de materials i ens endinsem de ple en la indústria 4.0, que ens permetrà transformar les plantes de tractament en garants d’una efectiva economia circular, així com millorar i optimitzar els seus processos operatius i de manteniment.

El Bessó Digital es presenta com una oportunitat única per a reinventar la gestió i tractament dels residus.

El Bessó Digital és una representació fidel d’un actiu físic, a nivell de dades i geometria, que incorpora les dades del comportament real de l’actiu a partir de la informació de sensors i diferents bases de dades d’operació i manteniment, capaç d’integrar i digitalitzar així tota la cadena de valor.

Aquesta perfecta còpia digital permet realitzar simulacions, proves i optimitzacions en un entorn completament virtual i, per tant, permet una gestió més eficaç d’aquests actius.

Per a això el nostre procés de creació del Bessó Digital de l’actiu i els seus processos es compon dels següents elements:

  • Modelitzem l’actiu, des de l’edifici, les instal·lacions i els equips.
  • Vinculem la informació procedent de les eines existents d’operació, manteniment i seguretat.
  • Li incorporem els senyals de les operacions directament des de la sensorització existent in-*situ, o bé instal·lem nous sensors (IOT).
  • Tot això ho integrem en una plataforma DTwin situada en cloud, amb accés web col·laboratiu, com a gestora de la informació i construïm els quadres de comandament i alertes que faciliten la interpretació d’aquestes dades.

Alguns dels beneficis que obtenim amb la construcció del Bessó Digital per a la gestió i tractament dels residus són els següents:

  • Interoperabilitat de les dades amb la seva geometria (georreferenciant totes les dades)
  • Digitalització de tots els processos i, per tant, integritat de tota la informació de l’actiu, des de disseny i construcció, fins a operació.
  • Disposar de dades reals amb els quals crear quadres de comandament i alertes per a la presa de decisions, a més d’implementar algorismes d’AI per a simulació i predicció.
  • Disposar de models de l’actiu en realitat virtual i realitat augmentada, bé per a divulgació, així com per a formació en operació i seguretat.
  • Reducció dels costos d’operació i, per tant, millora del Ebitda.
  • Seguiment dels processos a temps real i accés remot per a una millor identificació i resolució d’incidències.

Cas real: El projecte Metgrow+ per al desenvolupament de noves tecnologies en la valorització de metalls de baixa llei.

El projecte europeu Metgrow+ s’emmarca en el programa de recerca i desenvolupament Horizon 2020, finançat per la Unió Europea i té per objecte desenvolupar noves eines i tecnologies metal·lúrgiques innovadores que permetin dissenys flexibles, rendibles i sostenibles en la valorització de metalls de baixa llei tant de fonts primàries com en recursos secundaris.

Per a tal efecte hem creat el Digital Twin suportat en la metodologia BIM (Building Information Modeling) que permet estudiar el CAPEX (despesa capital) i OPEX (despesa operativa) dels processos de tractament dels materials per a determinar la seva viabilitat i la manera d’optimitzar-los.

Això ens permet realitzar simulacions i estudiar diferents escenaris per a analitzar la viabilitat de les diferents tècniques de valorització de la matriu residual final en materials de la construcció, ja sigui per a produir ciment o polímers inorgànics per a ser usats com a aïllament tèrmic.

Digitalitzar i sensoritzar els actius, automatitzar els processos i analitzar les dades obtingudes en temps real són els pilars imprescindibles per a adaptar les plantes a les necessitats i reptes que ens planteja aquest nou context.

Rep les nostres newsletter