CONSULTORIA COVID-19

CONSULTORIA COVID-19

Gestiona una nova realitat amb visió de futur

La situació que travessem a causa de la pandèmia del Covid-19 està posant a prova la resiliència de tots sistemes i les empreses, que han de gestionar la seva activitat en una nova realitat sota una gran pressió.

La màxima prioritat per a les institucions i empreses és garantir la seguretat i salut dels seus professionals i clients, així com l’estabilitat de la seva activitat.

Davant l’extraordinari de la situació sorgeixen noves incògnites:

 • Què haig de fer per a reprendre l’activitat amb seguretat?
 • Com adapto els espais per a garantir el distanciament personal?
 • Quines mesures haig d’adoptar per a protegir la salut dels treballadors i clients en les meves instal·lacions?
 • Com adapto els fluxos de persones per a minimitzar el contagi?
 • Com puc estar preparat per a futures crisis?

Per a això, llancem un nou servei de consultoria integral amb solucions per a la creació i gestió d’espais lliures de covid-19, mitjançant el Bessó Digital (Digital Twin), amb l’objectiu de garantir la seguretat de les persones en totes les àrees d’activitat.

Principals objectius

 • Avaluar la situació actual.
 • Identificar i plantejar elements crítics en totes les àrees i amb una visió integral.
 • Analitzar i definir solucions que garanteixin la salut dels treballadors i clients, així com facilitar la presa de decisions.
 • Executar el pla d’acció centrat en la digitalització dels espais i la implementació de tecnologia.
 • Monitorar i gestionar activament la informació en temps real.
 • Blockchain de les dades com a eina de prevenció i seguretat.

Davant la situació d’incertesa descrita anteriorment i per a garantir la seguretat en els nostres centres de treballs hem desenvolupat les següents mesures de prevenció enfocades en la digitalització en els diferents àmbits de l’entorn laboral.

Salut de les persones

 • Gestió i control d’accessos de treballadors i clients, així com implementació de mesures per a evitar el contacte
 • Mesurament de la temperatura corporal
 • Monitoratge de l’ús d’elements de protecció personal (màscares, ulleres…)
 • Disseny d’un Pla especial d’higiene, desinfecció i neteja amb visualització en entorns digitals

Flux de persones

 • Simulació i control de distanciament mínim interpersonal, que garanteixi l’activitat i la seva funcionalitat
 • Definició i simulació de rutes segures mitjançant l’ús de la realitat virtual
 • Disseny i control dels circuits d’entrada i sortida de mercaderies i/o visites alienes a l’activitat
 • Eina per a identificar i determinar els contactes pròxims davant situacions d’alerta

Gestió de l’espai

 • Visualització dels espais en entorn 3D, permetent la seva òptima i ràpida reconfiguració de manera dinàmica
 • Creació i dimensionament de zones d’espera segures en interior i en exterior, mitjançant l’ús de la realitat augmentada
 • Control i mètrica de dades en temps real, associats als espais, ús, densitat i límits de capacitat
 • Vigilància i control d’àrees restringides de risc, així com l’enviament d’alertes

Qualitat de l’ambient

 • Millora dels sistemes de climatització i ventilació, per a ajustar els paràmetres de qualitat i renovació de l’aire a la situació actual
 • Simulació dinàmica del flux de l’aire, per a minimitzar la dispersió
 • Mapatge constant dels paràmetres ambientals (temperatura, humitat, …), amb preavís de possibles riscos
 • Dimensionar i definir la compartimentació dels espais i dels sistemes d’aire, sota paràmetres de Seguretat

Gestió digital

 • Major autonomia en l’operació i manteniment dels actius, minimitzant la presència física i contacte personal
 • Integració de les dades de moviments, sensors, equips, instal·lacions, GMAO, Scada, etc, en el Bessó Digital
 • Visualització de tota la informació superposada a la realitat, en un entorn 3D
 • Explotació àmplia i flexible de les dades, per a la presa de decisions i la selecció entre múltiples alternatives, amb l’aplicació d’intel·ligència artificial per a la predicció

Comunicació

 • Canal de comunicació digital i en temps real de la informació, per a transmetre seguretat i tranquil·litat a les persones, en el compliment de normes i recomanacions
 • Realitzar formació a treballadors i clients, en entorns virtuals, facilitant la compressió i minimitzant el contacte Responsabilitat social corporativa i prevenció de riscos reputacionals.

La digitalització i la gestió de la informació és la metodologia que marca la diferència en la gestió del teu negoci.

ACTUA ARA PER A ESTAR PREPARAT EN EL FUTUR, t’ajudem

Rep les nostres newsletter