CONSTRUÏM EL BESSÓ DIGITAL DELS TEUS ACTIUS PER A l’OPTIMITZACIÓ DELS PROCESSOS D’OPERACIÓ I MANTENIMENT

CONSTRUÏM EL BESSÓ DIGITAL DELS TEUS ACTIUS PER A l’OPTIMITZACIÓ DELS PROCESSOS D’OPERACIÓ I MANTENIMENT

El Bessó Digital és una representació fidel de l’actiu físic, a nivell de dades i geometria, que incorpora les dades del comportament real de l’actiu a partir de la informació dels sensors i diferents BBDD d’operació i manteniment, convertint-se en una eina que pot simular el comportament futur i, per tant, permet una gestió més eficaç d’aquests actius.

La nostra proposta de creació del bessó digital de l’actiu es compon dels següents elements:

  • Modelitzem l’actiu.
  • Vinculem la informació procedent de les eines existents d’operació i manteniment, com són el GMAO de manteniment, el SCADA d’operació, i el PRL de seguretat.
  • Li incorporem els senyals de les operacions directament des de la sensorizació existent in-situ, o bé instal·lem nous sensors (IOT).
  • I tot això ho integrem en una plataforma situada en cloud i amb accés web col·laboratiu, com a gestor de la informació per a transformar-la en valor.
  • I finalment, en un termini de 3 mesos, posem en marxa el bessó digital.

Els beneficis que obtenim amb la construcció del Bessó Digital són els següents:

  • Interoperabilitat de les dades amb la seva geometria (georeferenciant totes les dades)
  • Digitalització de tots els processos i, per tant, integritat de tota la informació de l’actiu, des de disseny i construcció, fins a operació.
  • Disposició de dades reals amb els quals crear quadres de comandament i alertes per a la presa de decisions, a més d’implementar algorismes d’AI per a simulació i predicció.
  • Disposar de models de l’actiu en VR i AR, bé per a divulgació, així com per a formació en operació i seguretat.
  • Reducció dels costos d’operació i, per tant, millora del Ebitda.

Posa’t en marxa, comença amb poc, crea bessons simples que controlin només aspectes clau de la teva planta, incorpora-li solucions de IoT que enriqueixin la informació i construeix quadres de comandament que t’ajudin a la presa de decisions.

Rep les nostres newsletter