IDP Xile participa a la Conferència Tecnològica: BIM i Facility Management

IDP Xile participa a la Conferència Tecnològica: BIM i Facility Management

IDP Xile ha participat en la Conferència Tecnològica: BIM i Facility Management, organitzada per BIM Fòrum a l’Espai CDT (Corporació de Desenvolupament Tecnològic), esdeveniment que va comptar també amb expositors de Codelco, entre d’altres.

En aquest seminari va participar el nostre Project Manager, Cristóbal Ruiz, qui va donar a conèixer l’experiència d’IDP Xile en BIM. En específic es van mostrar les pràctiques recents amb la nostra aplicació D|Twin Asset Information” servei mitjançant el qual digitalitzem la geometria i la informació d’actius amb tot el seu inventari i ens permet visualitzar model digital en un entorn web col·laboratiu. Amb aquesta aplicació aconseguim una major fiabilitat i integritat dels actius, amb la informació parametritzada (Cobie) per a la seva fàcil integració amb operació i manteniment, on obtenim estalvis taxats per sobre del 20%”.

A més, Cristobal Ruiz va mostrar l’experiència d’implementació d’un entorn de realitat virtual per a formació; on particularment es va exposar un projecte real realitzat en una Planta de Tractament d’Aigua Potable.

L’activitat va estar enfocada en sistemes d’entrenament virtual, plataforma per a ús de model BIM, experiències i visions al voltant de BIM i Facility Management, on els participants van poder donar a conèixer i preguntar els seus dubtes.