IDP s’adjudica l’Assistència Tècnica per a l’execució del Centre Ambiental de la Comarca de Pamplona (Navarra)

IDP s’adjudica l’Assistència Tècnica per a l’execució del Centre Ambiental de la Comarca de Pamplona (Navarra)

Serveis de la Comarca de Pamplona (SCPSA) ha adjudicat al Grup IDP l’assistència tècnica del projecte i construcció del Centre Ambiental de la Comarca de Pamplona, en el terme municipal de Noain-Valle de Elorz, Navarra.

Serveis de la Comarca de Pamplona, empresa de la Mancomunitat de la Comarca de Pamplona, entitat local integrada per 50 municipis i amb una població aproximada 379.000 habitants, és responsable de la gestió dels serveis públics tant del proveïment i sanejament d’aigua com de la gestió de residus de la comarca.

El Centre Ambiental de la Comarca de Pamplona constarà d’una instal·lació polivalent, integrada i flexible composta per una Instal·lació de tractament mecànic per a la fracció RESTA i Envasos, per a una entrada total al punt nominal de 65.000 t/any, una instal·lació per al tractament biològic de la matèria orgànica per a una entrada de 65.000 t/any de matèria orgànica i una instal·lació per al tractament de fusta per a una entrada de 6.500 t/any; així com altres instal·lacions corresponents a l’aprofitament del biogàs en forma de biometà i per al subministrament de GNC; instal·lacions d’aprofitament energètic (plaques fotovoltaiques) i una nova nau per als camions i vehicles del servei de recollida de residus.

El Grup IDP realitzarà l’assistència tècnica a la direcció de la redacció del projecte, direcció de l’obra i posada en marxa del nou Centre Ambiental de la Comarca de Pamplona, tot això mitjançant la metodologia BIM (Building Information Modeling) que permet dissenyar, projectar, organitzar i gestionar la informació de la infraestructura en un model parametritzat, complet, únic i centralitzat durant tot el seu cicle de vida, des de la seva conceptualització fins a l’execució en obra, utilitzant software dinàmic de modelatge en 3D i en temps real.

El Grup IDP es posiciona com a enginyeria multidisciplinària amb experiència en el desenvolupament de projectes mitjançant la metodologia BIM en diferents àrees i consolida la seva experiència en projectes mediambientals, on en l’actualitat està desenvolupant un nombre considerable de projectes nacionals i internacionals.