IDP s’adjudica el projecte de R+D STEFAN en el marc del programa CIEN del CDTI

IDP s’adjudica el projecte de R+D STEFAN en el marc del programa CIEN del CDTI

STEFAN: SOLUCIONS TRIBOLÒGIQUES AL SECTOR FERROVIARI

IDP coordina el projecte STEFAN: Solucions tribològiques al sector ferroviari, que ha estat considerat com Projecte Estratègic CIEN per part del Consell d’Administració del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial CDTi del Ministeri de Ciència i Innovació d’Espanya.

El projecte té com a objectiu impulsar el desenvolupament de noves solucions tecnològiques en l’àmbit dels materials, la tribologia i les TICs per aconseguir un objectiu principal que és el desenvolupament de solucions avançades per abordar els problemes esmentats i que afecten directament al comportament i la durabilitat del material rodant dels operadors i de les vies de ferrocarril.

IDP lidera el projecte i s’encarregarà del desenvolupament del modelitzat BIM-GIS amb l’objectiu de centralitzar tota la informació del projecte en un model d’informació digital al què cada un dels diferents agents involucrats podrà accedir.

El projecte està integrat per un consorci format per ArcelorMittal, Brugarolas, NBI Bearings Europe S.A., Grup Tècnic RIVI S.L. i IDP i compta amb la col·laboració de dos usuaris finals representats per Metro Sevilla i Metro Barcelona (TMB), que formen part del Comitè Científic de el projecte i estan implicats en la definició de la problemàtica, la definició de requeriments i la validació de solucions en condicions reals de treball. El Consorci i el Comitè Científic compten amb la col·laboració del centre tecnològic IK4-Tekniker i un Organisme Públic d’Investigació-OPI representat per la Universitat Politècnica de València (UPV).