IDP s’adjudica el projecte de remodelació dels centres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

IDP s’adjudica el projecte de remodelació dels centres de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA, SA) ha adjudicat al Grup IDP els projectes de remodelació d’espais i l’adequació d’instal·lacions en els seus diferents centres de treball a Catalunya, amb més de 35.000 m² edificats, la major part en el centre de producció de Sant Joan Despí (Barcelona).

La constant evolució tecnològica obliga a una adequació permanent dels centres de treball que cal anar adaptant a les noves necessitats tècniques i operatives, així com adequar les instal·lacions cap a una economia sostenible buscant el màxim rendiment energètic i l’ús d’energies renovables i no contaminants en edificis.

El Grup IDP realitzarà els avantprojectes, projectes bàsics, projectes executius i direcció d’obra per a la remodelació d’espais i adequació i renovació de les instal·lacions dels diferents centres de CCMA, SA., incloent la recerca de solucions tècniques i de disseny d’instal·lacions, el disseny arquitectònic, treballs d’oficina tècnica, redacció de projectes de detall i especificacions, la legalització de projectes i obres i la direcció facultativa de les actuacions.

Els serveis contractats contemplen una àmplia varietat d’espais a redissenyar com a sales tècniques (CPD’s), estudis i controls de televisió i ràdio, oficines, magatzems, arxius, vestuaris, etc., així com projectes d’urbanització i instal·lacions de baixa tensió, climatització, contra incendis i d’energies renovables.

Tots els serveis seran realitzats mitjançant la metodologia BIM (Building Information Modeling) que permet dissenyar, projectar, organitzar i gestionar la informació de la infraestructura en un model parametritzat, complet, únic i centralitzat de durant tot el seu cicle de vida, des de la seva conceptualització fins a l’execució en obra, utilitzant programari dinàmic de modelatge en 3D i en temps real.