IDP s’adjudica el projecte de millora de la carretera C242 a Cornudella de Montsant

IDP s’adjudica el projecte de millora de la carretera C242 a Cornudella de Montsant

IDP ha estat l’enginyeria escollida per Infraestructures de la Generalitat de Catalunya per a realitzar l’assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de cunetes trepitjables, adequació d’elements de contenció de vehicles i millora del ferm a la carretera C-242 en el tram Cornudella de Montsant.

L’objecte del projecte consisteix en el desenvolupament d’una nova solució per a millorar la seguretat de l’actual carretera C-242 a l’altura de Cornudella de Montsant i que posa el seu focus a convertir en trepitjables les cunetes existents, adequar els elements de contenció de vehicles a la normativa actual i millorar el ferm.

En concret, les obres a estudiar consisteixen en:

  • Indicar els llocs on s’han de convertir les cunetes en trepitjables definint la secció o seccionis tipus.
  • En les cunetes trepitjables s’estudiaran, a part de la secció hidràulica necessària, els drenatges transversals i pous de registre necessaris, Així com els petits punts baixos generats en revestir les cunetes. A més, en els accessos es procurarà col·locar guals, que s’estudiaran de manera especial.
  • Indicar els llocs on s’ha de col·locar o modificar la barrera de seguretat per a protecció de vehicles i motoristes.
  • Indicar els llocs on s’ha d’actuar en la millora del ferm, definint el tipus d’actuació.

IDP projectarà totes les infraestructures necessàries mitjançant la metodologia BIM, consolidant la seva experiència en projectes viaris, on en l’actualitat està desenvolupant un nombre considerable de projectes nacionals i internacionals.