IDP s’adjudica el Pla Estratègic d’Accessibilitat dels ports de Alcudia, Maó, Eivissa i La Savina

IDP s’adjudica el Pla Estratègic d’Accessibilitat dels ports de Alcudia, Maó, Eivissa i La Savina

L’Autoritat Portuària de Balears ha adjudicat a IDP el contracte d’assistència tècnica per a la redacció del Pla Estratègic per a la definició de les actuacions necessàries en matèria d’accessibilitat en els espais, edificis i infraestructures públiques dels ports de Alcudia (Mallorca), Maó (Menorca), Eivissa i La Savina (Formentera).

L’abast dels treballs inclouran la realització d’una auditoria de la situació actual en matèria d’accessibilitat en els 4 ports que servirà de base perquè, en l’àmbit de la mateixa assistència tècnica, es desenvolupi i es redacti un Pla Estratègic destinat a definir a nivell d’avantprojecte les actuacions per a la millora de l’accessibilitat, atès el compliment de la normativa i recomanacions d’aplicació, valorant aquestes actuacions i classificant-les en funció de la seva ubicació, tipus, importància i criticitat, amb la finalitat que serveixi com a element de judici en la presa de decisions i de base de treball per al posterior desenvolupament de Projectes constructius destinats a la seva materialització.

Aquest nou contracte se suma als anteriors ja desenvolupats per a l’Autoritat Portuària de Balears en la Terminal d’Eivissa i la urbanització de la Savina, que van ser els dos primers projectes en BIM realitzats per a Ports de l’Estat.