IDP s’adjudica el laboratori medioambiental nacional per OEFA al Perú

IDP s’adjudica el laboratori medioambiental nacional per OEFA al Perú

L’Organisme d’Avaluació i Fiscalització Ambiental (OEFA) ha adjudicat al Grup IDP el projecte del nou Laboratori Nacional per a l’Anàlisi Ambiental i les especificacions tècniques d’equips de laboratori, situat en el districte Carmen de la Llegua, a la província Constitucional del Callao en el sud del Perú.

El projecte compta una inversió de 20 milions de sols i forma part del Programa d’Inversió Pública “Millorament i ampliació dels serveis de la qualitat ambiental a nivell nacional”, a càrrec del Ministeri de l’Ambient del Perú i del OEFA. Aquest programa està finançat pel Banc Mundial.

OEFA és un organisme públic tècnic especialitzat, adscrit al Ministeri de l’Ambient del Perú encarregat d’impulsar i promoure el compliment de la normativa ambiental i la millora del Sistema Nacional de Gestió Ambiental en tot el territori peruà.

L’objectiu del programa és generar i compartir informació per al control de la qualitat ambiental a nivell nacional, la qual cosa permetrà al Govern del Perú millorar el control i monitoratge ambiental i la seva capacitat analítica, incrementar l’accés del públic a la informació i promoure la participació informada del públic en la gestió de la qualitat ambiental. Així mateix, contribuirà a reduir els nivells de contaminació ambiental, disminuir les malalties vinculades a la deterioració de la qualitat ambiental, disminuir la conflictivitat social i millorar el clima d’inversions.

El nou laboratori es construirà sobre un solar de 7,236.44m2 i comptarà amb dues seccions: la Secció d’Anàlisi de Mostres per a atendre la demanda interna del OEFA i d’Entitats de Fiscalització Ambiental (EFAs) que requereixin el servei d’anàlisi de mostres ambientals; i la Secció de Validació i Dirimencia.

Tots els serveis seran realitzats mitjançant la metodologia BIM (Building Information Modelling) permet dissenyar, projectar, organitzar i gestionar la informació de la infraestructura en un model parametritzat, complet, únic i centralitzat durant tot el seu cicle de vida, des de la seva conceptualització fins a l’execució en obra, utilitzant programari dinàmic de modelatge en 3D i en temps real.