IDP renova l’assistència tècnica dels projectes pilot de GNL al Port de Barcelona

IDP renova l’assistència tècnica dels projectes pilot de GNL al Port de Barcelona

Autoritat Portuària de Barcelona (APB) renova la seva confiança en IDP per realitzar els serveis d’assistència tècnica en els treballs de suport a l’APB en els projectes europeus de desenvolupament d’infraestructura i pilots de GNL com a combustible de mobilitat al Port de Barcelona. Concretament els serveis consisteixen en:

  1. Coordinació dels projectes europeus d’introducció del GNL com a combustible per a la mobilitat liderats pel Port de Barcelona (straddle Carrier a gas, motor generador a gas per subministrar electricitat a vaixells, remolcador a gas, gavarres de subministrament de GNL a vaixells, bunkering de GNL).
  2. Col·laborar en l’elaboració i redacció dels estudis i informes que siguin requerits per al compliment de les tasques dels projectes.
  3. Treballs de coordinació, supervisió i seguiment de les tasques encomanades als socis de cada projecte.
  4. Assistència a reunions i visita a instal·lacions, vaixells, terminals i altres ports, per dur a terme la fase de pilot dels projectes.

El canvi de combustible per a la mobilitat de les mercaderies a gas natural és l’única mesura viable per reduir les emissions del transport i una solució per millorar la qualitat de l’aire, ja que l’ús del GNL redueix sobre un 80% les emissions de NOx, pràcticament un 100% les emissions de PM i de SOx i es redueixen entre un 25-30% les emissions de CO2, respecte al dièsel.

En aquest sentit, Port de Barcelona està compromès amb la promoció del GNL com a combustible de mobilitat, tant per a vaixells com per a camions i maquinària de les terminals i està treballant per disposar de les infraestructures necessàries per al seu subministrament, així com en la promoció d’accions en diferents segments de mobilitat de mercaderies. Aquestes iniciatives s’emmarquen en les accions incloses en el Pla de Millora de la Qualitat de l’aire del port.

Amb aquesta actuació IDP augmenta la seva experiència en el sector portuari i mediambiental, destacant la participació en el seguiment i coordinació de les subactivitats liderades pel Port de Barcelona dins del Projecte Core LNGas, així com en diversos projectes de promoció del GNL com a combustible i introducció d’altres combustibles zero emissions, com l’hidrogen o combustibles rics en hidrogen.