IDP realitza la implementació de la metodologia BIM a BSM

IDP realitza la implementació de la metodologia BIM a BSM

Barcelona serveis municipal SA (BSM) ha adjudicat a IDP els serveis per a la implementació de la metodologia BIM en totes les seves divisions i unitats de negoci, integrant aquesta metodologia en els projectes, obres i manteniment de les instal·lacions que gestiona.

BSM és responsable de la gestió de diferents instal·lacions en la ciutat de Barcelona i desenvoluparà un ampli ventall de serveis i activitats agrupades en l’àmbit de mobilitat i oci pels ciutadans i visitants de la ciutat.

L’objecte del contracte contempla els serveis relatius a la informació i implementació de la metodologia BIM en BSM i consta de les següents fases:

  • Determinació dels objectius a aconseguir mitjançant la nova metodologia.
  • Avaluació dels processos interns de funcionament.
  • Formació del personal de BSM en els procediments i l’ús del software específic.
  • Estudi i proposta de l’entorn tecnològic més adient.
  • Elaboració de la documentació necessària pels processos de licitació, gestió de projectes i el posterior manteniment de les instal·lacions gestionades per BSM.

La metodologia BIM ofereix múltiples beneficis com són: estalvis en costos i temps d’execució, millora la detecció d’interferències i errors, millora dels processos i permet compartir informació a temps real entre tots els agents que intervenen en el projecte, es compagina amb altres tecnologies, permet la integració amb bases de dades per la seva explotació en fase de manteniment i operacions, etc.

El Grup IDP compta amb 10 anys d’experiència en l’ús de la metodologia BIM treballant per empreses del sector públic i privat, i en diferents àmbits com el de la construcció, enginyeria, aigua i medi ambient, indústria retail, indústria de l’alimentació, entitats esportives, etc. Aquesta experiència ens ha fet entendre el BIM com una nova forma de treball globalment i que integra totes les àrees d’una empresa de forma transversal.