IDP realitza en BIM la presa de deixies minerals de la mina Quebrada Blanca a Xile

IDP realitza en BIM la presa de deixies minerals de la mina Quebrada Blanca a Xile

El Grup IDP ha realitzat el projecte de modelització 3D i la simulació del procés constructiu mitjançant l’ús de la metodologia BIM de la presa de deixies minerals situada a la mina a tall obert Quebrada Blanca que es troba a la regió de Tarapacá (Xile), a petició d’EXCON.

EXCON és una empresa constructora xilena amb una llarga trajectòria en obres d’infraestructura i obres diverses per a la mineria, destacant per la seva participació en serveis que involucren l’especialitat de moviment de terra.

La nova infraestructura compta amb 641 m de longitud, 120 m d’alçaria i 350 m de base. La cresta de la presa es troba a una cota absoluta de 3.855 m sobre el nivell de la mar i s’aixeca sobre un terraplè de 7.306.734 m3 amb 133 nivells i 11 subnivells. Al mur d’atall es realitza un desmunt de terres de 15.383 m3 i un terraplè de 60.281 m3. En el camí d’accés aigües amunt el desmunt terres és de 145.365 m3 i un terraplè de 236.678 m3.

Els serveis contractats a IDP han consistit en la modelització de la presa en 3D i l’obtenció de la simulació del procés constructiu 4D, que ens permet programar i visualitzar el desenvolupament de el projecte seqüencialment i obtenir importants estalvis en costos i terminis d’execució.

La metodologia BIM (Building Information Modeling) permet dissenyar, projectar, organitzar i gestionar la informació de la infraestructura en un model parametritzat, complet, únic i centralitzat de durant tot el seu cicle de vida, des de la seva conceptualització fins a l’execució en obra, utilitzant programari dinàmic de modelatge en 3D i en temps real.

El Grup d’enginyeria IDP consolida la seva experiència en el desenvolupament de projectes mitjançant la metodologia BIM i es posiciona com a soci estratègic en països llatinoamericans com Xile, Perú, Equador, Argentina, Colòmbia, …