IDP participa en el projecte WISE-INSPECT: Water Infrastucture Automatic Inspection

IDP participa en el projecte WISE-INSPECT: Water Infrastucture Automatic Inspection

WISE-INSPECT: Water InfraStructurE automatic INSPECTion

IDP participa en el projecte WISE-INSPECT: Water InfraStructurE automatic INSPECTion, emmarcat en la convocatòria Technology Transfer Experiments (TTE) del projecte RIMA Network (Robotics for Inspection and Maintenance).

RIMA Network és un projecte de 4 anys, finançat per la iniciativa Horizon2020 de la Unió Europea. Està compost de 13 Centres Europeus d’Innovació Digital (DIH) i associacions industrials amb una àmplia experiència en el camp de la robòtica i té com a objectiu promoure el desenvolupament i desplegament d’aplicacions de robòtica I&M fent costat a projectes que busquin desenvolupar, provar i validar la viabilitat tècnica i econòmica d’un model o sistema prototip representatiu basat en robòtica per a diferents sectors industrials.

El projecte WISE-INSPECT, amb un pressupost de 300.000 € en 14 mesos, té com a objectiu desenvolupar un sistema per a reduir la intervenció humana en el procés d’inspecció de les infraestructures d’aigües subterrànies i interiors (sistemes de subministrament, emmagatzematge i clavegueram) mitjançant l’ús de robots voladors (drons) autònoms.

Els drons autònoms són capaços d’augmentar el rendiment del procés d’inspecció del sistema de proveïment i emmagatzematge d’aigua, que es caracteritza per canals de distribució llargs i estrets (60 – 300 cm) i tancs de formigó armat de difícil accés, i de generar models digitals que puguin avaluar-se des del punt de vista estructural, integrant capacitats de detecció apropiades i algorismes de detecció de danys.

El consorci està format per Hovering Solutions, empresa especialista en el desenvolupament de tecnologia de drons, TECNALIA, centre de recerca i desenvolupament tecnològic d’Espanya i IDP.