IDP participa en el projecte de R+D finançat per la Unió Europea Hypergryd

IDP participa en el projecte de R+D finançat per la Unió Europea Hypergryd

IDP participa en el projecte Hypergryd finançat per la UE i emmarcat en la convocatòria “H2020-LC-GD-2020 Tecnologies innovadores d’energies renovables terrestres i marines i la seva integració en el sistema energètic” del Programa Marc de Recerca i Innovació Horizon 2020.

Hypergryd compta amb un pressupost de 5,9 milions d’euros en 3,5 anys i té com a principal objectiu desenvolupar un conjunt de solucions tècniques rendibles, replicables i escalables per a permetre la integració de tecnologies basades en fonts d’energia renovables (CAP DE BESTIAR) dins de les xarxes tèrmiques, així com el seu enllaç amb les xarxes elèctriques.

Hypergryd inclou el desenvolupament de components clau innovadors, en paral·lel amb serveis TIC innovadors i integrats, formats per un conjunt d’eines escalables per l’ús adequat de la creixent complexitat dels sistemes des dels nivells d’edifici fins als de Comunitat Energètica Local (LEC) i accelerar la transformació sostenible, la planificació i la modernització de les xarxes de calefacció i refrigeració urbanes (DHC) cap a la quarta i cinquena generació. També pretén desenvolupar en temps real la gestió dels fluxos d’energia elèctrica i tèrmica en el complex de xarxes energètiques acoblades, incloent-hi sinergies entre elles.

Durant el projecte s’implementaran les solucions Hypergryd en 4 casos de live-in-labs (LiLs) en 3 climes i casos d’ús representatius proporcionats pel consorci, amb especial focus en la seva rendibilitat i potencial aplicabilitat per a aconseguir els principals objectius.

El projecte compta amb la participació d’un consorci format per 19 empreses i institucions europees del màxim nivell d’Espanya, Suècia, Itàlia, Alemanya, Àustria, Polònia i Bèlgica.