IDP obté la certificació OSHAS 18001 per a la Seguretat i Salut Laboral

IDP obté la certificació OSHAS 18001 per a la Seguretat i Salut Laboral

IDP ha obtingut la nova certificació OHSAS 18001 de Seguretat i Salut en el Treball que està orientada a la identificació, control i prevenció de riscos en matèria de Seguretat i Salut en el Treball (SST) tant per a empleats, visitants com a clients.

Un cop superats els processos d’auditoria externa i el compliment dels requisits establerts en el procediment, la certificadora alemanya TÜV Rheinland ha atorgat a IDP aquesta nova certificació que se suma a les obtingudes anteriorment:

  • el certificat de la norma ISO 9001 de Sistemes de Gestió de Qualitat on queda demostrada la capacitat de proporcionar productes i serveis que satisfan els requisits dels clients complint els reglaments adequats,
  • el certificat de la norma ISO 14001 de Sistemes de Gestió Ambiental on es posiciona socialment responsable optimitzant la gestió de recursos i residus i reduint els impactes ambientals negatius derivats de les seves activitats,
  • i el certificat de la norma ISO 50001 de Sistema de Gestió Energètica complint amb els requisits necessaris per a realitzar millores contínues i sistemàtiques del rendiment energètic per afavorir un ús de l’energia més eficient i sostenible.

En aquesta línia cal destacar que IDP també és membre Silver de l’U.S. Green Building Council (USGBC) que desenvolupa el sistema de certificació LEED® per mesurar el grau de sostenibilitat dels edificis.

Amb aquest últim assoliment, fruit de la col·laboració de totes les persones de l’organització, IDP reforça el seu compromís empresarial amb la qualitat i els controls establerts per les normatives internacionals. D’aquesta manera, la companyia se situa en una posició encara més competitiva i alineada amb les millors pràctiques mundials.