IDP obté el certificat BREEAM per a SEGRO Logistics Park a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

IDP obté el certificat BREEAM per a SEGRO Logistics Park a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

El Grup IDP ha finalitzat la consultoria de sostenibilitat del nou parc logístic de SEGRO en Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona) obtenint el certificat amb el segell BREEAM® ES Nova Construcció 2015, amb la classificació Molt Bo.

IDP ha finalitzat la seva participació en l’actuació, on s’ha desenvolupat el projecte integral, (arquitectònic, estructures, instal·lacions i procés logístic), la direcció d’obra i la posada en marxa de la plataforma logística de Miguel Salaet, S.A. per a Segro que es troba situada en el Polígon Industrial Can Margarit a Sant Esteve Sesrovires i compta amb una superfície construïda de 28.422 m2.

SEGRO aposta per realitzar totes les seves construccions d’una manera sostenible, tenint en compte factors com l’estalvi energètic, l’impacte ambiental i l’adaptabilitat a les persones i per a això s’ha optat per certificar la construcció sota el mètode BREEAM®.

BREEAM® (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) és un mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat de l’edificació, àmpliament reconegut en l’àmbit internacional. Des del seu llançament en 1990, BREEAM® ha certificat més de 270.000 d’edificis i, en l’actualitat, està present en més de 63 països de tot el món. Amb independència de la seva ubicació, el denominador comú d’aquests edificis és la seva planificació, disseny, construcció i operació d’acord amb els principis de millors pràctiques de sostenibilitat.

Gràcies a la consultoria realitzada pels tècnics de sostenibilitat de IDP:

  • S’ha realitzat una optimització de l’eficiència energètica de l’edifici, mitjançant l’anàlisi exhaustiva de l’envolupant de l’edifici, equips i tecnologies baixes en carboni viables per a incorporar.
  • S’ha aconseguit reduir el consum un 61% respecte a l’edifici convencional, gràcies a l’ús d’energies renovables i un control del consum a través d’un sistema de gestió de l’edifici (BMS o Building Management Programari).
  • El seu disseny permet reduir en un 73% les emissions de CO₂.
  • S’ha reduït un 70% del consum d’aigua respecte a l’edifici convencional.
  • S’ha elaborat un Pla de Prevenció i Control de Qualitat de l’Aire Interior (PPCAI).
  • S’incorpora un control dels consums a través d’un sistema de gestió de l’edifici (BMS o Building Management Programari).
  • Més del 80% dels residus de construcció i demolició generats s’han reciclat o recuperat, i s’han prioritzat materials l’aprovisionament de les quals s’hagi realitzat de manera responsable.
  • S’ha millorat l’ecologia de l’emplaçament incorporant vegetació autòctona i sense necessitats hídriques més enllà de l’aigua de pluja.

IDP és una entitat reconeguda per BREEAM® per a realitzar l’assessorament i avaluacions de sostenibilitat d’edificis. Les avaluacions són verificades per l’organisme certificador BREEAM® i els nostres assessors han superat un procés de formació específic conforme a la norma EN-17024.